Otsing

Logi sisse

Kuperjanovlaste rada17Olime neli tavalist noormeest. Kaitseliit tegi meist midagi, midagi palju rohkemat kui lihtsalt sõbrad. See tegi meist meeskonna, arvan, et kui ütlen parima siis ma ei eksi. Me tegime selle ära!

võidu jätsime koju. Meil oli kunagi eesmärk, olla parim. Praegu võin tõesti öelda oleme parimad.

28-st meeskonnast saavutasid vägeva viienda koha, meie maleva neiud Kaisa, Laura-Liis, Maileen ja Sandra. Oleme pidanud aastate jooksul nii mõnigi kord pead murdma selle üle, et neiudelt kaela ei saaks. Olete parimad!

Mulgi konverents3.novembril toimus Tõrva gümnaasiumi aulas XI Mulgi konverents. Konverentsi eesmärgiks oli Mulgimaa Uhkuse väljakuulutamine ning järgmise MKI vanemale ametiketi üleandmine. Lisaks esinesid mitmed erinevad inimesed, tehes ettekandeid erinevatel teemadel.

Üks esinejatest oli Ingrid Veidenberg Eesti Päevalehest. Ingrid on Tõrvast pärit ajakirjanik, kes nüüdseks töötab Eesti Päevalehe laupäevalehe LP peatoimetajana. Samuti teeb õpetab ta inimesi meediaga suhtlema OÜ Meediakoolis, mis on tegutsenud juba pea 10 aastat.

Mälumäng november

Laupäeval, 25. novembril kogunesid kodutütarde ja noorkotkaste neljaliikmelised võistkonnad Valga Gümnaasiumi aulasse, et maha pidada Kodutütarde ja Noorte Kotkaste mälumäng.

Huvi esimest korda vabariiklikul tasandil toimunud mälulahingu vastu oli suur. Kodutütarde võistkondi oli kokku 15 ning noorkotkaste omi kümme. Seega hakkasid oma halle ajurakke ragistama 100 noort ning ka küsimusi, millele vastata, oli täpselt sada. Kuna küsimusi oli palju, kestis mälumäng terve päeva.

Aivi Valliste

Aivi on Tõrva Keskkooli, tänase gümnaasiumi vilistlane, kelle kohta võib öelda: peale keskkooli asus ta õppima algklasside õpetajaks (oma ema jälgedes, kes oli algklasside õpetaja) Tallinna Pedagoogilises Instituudis (täna Tallinna Ülikool).

Koolis oli kõik suhteliselt hästi ning ta sai asjadega kenasti hakkama. Täna on Aivi ettevõtte OÜ Tekero, mis tegeleb äriruumide põrandakatete projektimüügi ja paigaldusega aastast 1992, tegevjuht. Sellel sügisel andis ta välja loomeinimeste loodud vaibamustrite raamatu “250 uut Eesti vaibadisaini”. Peale vaipade on Aivi südame võitnud lemmiksõbra näol Sofy, kellega käiakse ka võistlustel.

Üleskutse vilistlastele  

Sellel sügisel tähistas Tõrva Gümnaasium oma 100. sünnipäeva, millega seoses oodati kooli vilistlasi. Üleskutsele reageeris ja reedel, 17. novembril külastas kooli Aivi Valliste, kes jagas oma muljeid ja mõtteid kooliajast, elust, õpingutest pärast kooli, oma tegemistest ning õnnestumistest. Aiviga kohtusid Tõrva Gümnaasiumi auditooriumis kooli X ja XII klassi õppurid.

Aktiivgrupi reisTänu haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", saavad Tõrva valla noored jooksval ja tuleval aastal veel enam võimalusi olla aktiivsed ja kaasatud.

Piirkonna visiooniks on teha noorsootööd ühise koostöö raames ja pakkuda noortele võimalusi enesearenduseks, misläbi toetatakse noorte osalust, omaalgatust ja seotust kodukohaga. Planeeritud tegevusi ühendavad neli alaeesmärki: märkamine, omaalgatusse panustamine, eneseareng ja koostöö.

Valga bändiruumEuroopa Sotsiaalfondi toel on Valga piirkonna noorsootöö saanud märkimisväärselt tuge juurde ning nii mõnelgi juhul on saadud teostada ammuseid unistusi, mis peamiselt rahapuuduse tõttu on jäänud teostamata.

Oma tegevuskava visiooniks seadsime selle, et Valga piirkonna noored oleksid ühiskonnas hakkamasaavad, ettevõtlikud ja aktiivsed, kes väärtustavad ennast ja oma kogukonda. Seejärel jagasime sellest visioonist lähtuvalt tegevuskava erinevatesse rühmadesse.

@tanklanet säutsub

Uudiseid maakonnast

Uudisvoogu ei leitud

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2019    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net