Otsing

Logi sisse

Aktiivgrupi reisTänu haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", saavad Tõrva valla noored jooksval ja tuleval aastal veel enam võimalusi olla aktiivsed ja kaasatud.

Piirkonna visiooniks on teha noorsootööd ühise koostöö raames ja pakkuda noortele võimalusi enesearenduseks, misläbi toetatakse noorte osalust, omaalgatust ja seotust kodukohaga. Planeeritud tegevusi ühendavad neli alaeesmärki: märkamine, omaalgatusse panustamine, eneseareng ja koostöö.

Koostöö - noored, lapsevanemad, spetsialistid

Soovitakse panustada nii noorsootöötajate, sotsiaaltöötajate, lastekaitsespetsialistide, koolipersonali kui ka politsei koostöösse läbi regulaarsete kohtumiste ja koolituste. Ühistöö käigus on võimalik noori paremini märgata ja toetada. Lisaks erialaspetsialistide võrgustiku hoidmisele, on pandud rõhku ka lapsevanemate suuremale toetamisele ning noorte omavahelisele koostööle. Koolitusi ja seminare korraldatakse ka lapsevanematele ning noored ise saavad osaleda nii maakonnaüleses looduskoolis kui suvekoolis.

Noortepäev ja palju muud põnevat

Noorte enesearengu toetamiseks on loodud erinevaid võimalusi sportlikeks tegevusteks, näiteks võitluskunstide ring ning seikluskasvatus. Tänu transpordihüvitisele on tagatud huviringide ja vabaajategevuste parem kättesaadavus nendele noortele, kes elavad Tõrva linnast väljaspool. Möödunud suvel pakuti soovijatele võimalust tähistada ühiselt noortepäeva ning vähemalt sama põnev programm on plaanis ka järgmise aasta tähtsündmuseks.

Omaalgatuse osakaalu suurendamiseks on planeeritud konkreetsed tegevused, mille läbi on võimalik aktiivsete noorte osakaalu piirkonnas suurendada. Sügisel leidsid aset Tõrva valla noortevolikogu loomise mõttetalgud, kus osalesid nii praeguse Tõrva linna noortevolikogu liikmed kui ka piirkonna noorsootöötajad. Aktiivsete noorte kaasamiseks on erinevaid ideepäevi ja kohtumisi planeeritud ka tulevaks aastaks. Lisaks toetatakse Tõrva noorte ühte suurimat omaalgatust – Tõrva raadiot.

Vaatame tulevikku

Noorte paremaks märkamiseks ja toetamiseks loodi talendifond, kust saavad toetust need tulevikulootused, kes vajavad tuge omal alal paremaks saamiseks ning saavad tunnustatud need, kel juba märkimisväärsed saavutused olemas.

Kõiki eesmärke kandva tegevusena toimetatakse hoogsalt uue ja ajakohase Noorteportaali loomise kallal, mis ühendaks kogu Tõrva valla piirkonna infot, oleks sisukas ja hõlpsasti kasutatav. Seeläbi jõuab info paremini sihtgrupini ning on kergemini hallatav.

Euroopa Sotsiaalfondi abi annab piirkonna noorsootööle märkimisväärse tõuke ning hõlbustab põhieesmärkide täitmist ja noorte arengu toetamist. On hea näha, et rahaliste võimaluste kasvu ja noorsootöötajate entusiasmi toel, elavneb elu Tõrva vallas noorte jaoks märkimisväärse kiirusega.

Maila - Liisa Liiv
Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net