Otsing

Logi sisse

Valga bändiruumEuroopa Sotsiaalfondi toel on Valga piirkonna noorsootöö saanud märkimisväärselt tuge juurde ning nii mõnelgi juhul on saadud teostada ammuseid unistusi, mis peamiselt rahapuuduse tõttu on jäänud teostamata.

Oma tegevuskava visiooniks seadsime selle, et Valga piirkonna noored oleksid ühiskonnas hakkamasaavad, ettevõtlikud ja aktiivsed, kes väärtustavad ennast ja oma kogukonda. Seejärel jagasime sellest visioonist lähtuvalt tegevuskava erinevatesse rühmadesse.

Noored ettevõtlikuks

BändiringEsimene grupp tegevusi kandub mõttest, et noorte ettevõtlikkus ja omaalgatus oleks toetatud. Selle tegevuse all viime läbi majandusõpet ja majandusringe, toetame noorte initsiatiivikust ja ideid läbi ideeseminaride. Esimesel ideeseminaril said osalenud noored enda ideedele rahastuse. Seeläbi toetati näiteks bändiruumi täiustamist. Esimesel aastal viisime läbi suure osalejate hulgaga ka võrgupidusid, kuid paraku pidime teisel aastal sellest loobuma, kuna põhiline sihtgrupp, kellele võrgupidusid korraldati, ei saa seaduse tõttu võrgupidudel osaleda.

Üheskoos loodusesse 

Teine grupp tegevusi lähtub ideest, et noorte sotsiaalsete oskuste areng oleks toetatud ja piisavalt hulgal noorsootöötajaid oleksid noorsootöösse ja ennekõike noortesse panustamas. Seeläbi korraldatakse näiteks looduskoole. Tegevuskava ühed suurimad väljaminekud tulevad aga noorsootöötaja palkamisest ning mobiilse noorsootöö kättesaadavuse parandamisest. Seeläbi on juba viimased 9 kuud pakutud noortele laiemat noorsootööteenust. Piirkonnas jätkati kunagist murdepunkti projekti meetodite kasutamist, et ennetada ja vähendada noorte riskikäitumist. Sotsiaalsete oskuste omandamiseks ja enesekindluse saavutamiseks viiakse läbi noorteklubisid.

Loomepuhang - kokkame, tantsime, ...

Kolmas grupp tegevusi on seotud noorte loovusega. Tegevuskava järgi luuakse noortele hinnangutevaba ja mugavustsooni lõhkuv keskkond, mis aitab neil avastada enda potentsiaali ning seda arendada. Selle grupi all on üksjagu huviringe. Näiteks loovusring, kokandusring, tantsuring, liiklusring, Valga ANK bändiruumi sisustamine ning kogemusreisid noortele. Lisaks peaks käivituma aasta jooksul üle-vallaline meediaring.

SeiklusparkTervis joostes, mängides, ratsutades 

Neljanda grupina on mõeldud füüsilisele ja vaimsele tervisele. Eesmärgiks on pöörata erilist tähelepanu noorte tervisekäitumisele, parandada noorte liikumisharjumusi, teha eesmärgipäraseid treeninguid ning toetada noorte tasakaalustatud arengut. Selle raames korraldatakse Valga piirkonnas erinevaid tervise edenduslikke huviringe nagu näiteks orienteerumisring, spordiring, kettagolfi ring, võrkpalliring, joogatreeningud, ratsutamisõpe. Lisaks sellele toimuvad piirkondlikud noorte suvekoolid ning Taheva-Karula-Mõniste-Õru ühised lastekaitsepäevad. Toimuvad ka pärandkultuurimatkad.

Seega lühidalt kokkuvõttes on tegevusi ääretult palju ning võimalusi tänu Euroopa Sotsiaalfondile ning kohapealsete tegijate tegevusele. See võimaldab noortel ühiskonnas paremini hakkama saada, tõstab aktiivsust ja ettevõtlikust ning aitab noortel paremini mõista kogukonnatunnet.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net