Otsing

Logi sisse

Seminar Sangastes. Foto: Jelena Kalames

Suvel õpilasmalevasse! Täna pärastlõunal Sangastes lossis lõppenud teine karjääriteenuste koostöökogu seminar „Vabatahtliku tööga õpilasmaleva poole"  hõlmas endast arutelu noorte tööharjumuste kujundamiseks ja tuleviku planeerimiseks. Valgamaa Noorte Nõustamiskeskuse korraldatud seminaril oli peamine teema noortele tööharjumuste pakkumine ja seda vabatahtliku töö või maleva abil.

Õpilasmaleva 2014 projekti esimestest tegemistest andsid ülevaate MTÜ Valgamaa Partnerluskogu noortemeetme "Noorte algatused ja koostöö" koordinaator Aile Viks ning vabatahtliku passi tutvustas ettevõtluskoolitaja Marek Mekk.

Teadaolevalt on töötuse määr suurim Valgamaal ning et seda vähendada, räägiti päeva esimeses osas vabatahtlikust tööst, Tankla vabatahtliku passist ning nende plussidest.

„Vabatahtlik töö toimub oma vabast ajast ning vabast tahtest tasu saamata, pakkudes uusi töökogemusi, teadmisi ja oskuseid, aidates tundma õppida oma tugevaid külgi ning hinnata erinevaid tegevusvaldkondi," tõi ettevõtluskoolitaja Marek Mekk välja.

Igal ettevõtmisel on omad plussid. „Vabatahtlikel on konkurentsieelis tööturul. Nad sisustavad vaba aega kasulikult ja huvitavalt, saavad ellu viia oma ideid ning liikuda soovide täitumise suunas," lisas ta.

Et aga tehtud tööst kasu ja tõestus oleks, mängib suurt rolli ka Tankla vabatahtliku pass, mis on mõeldud noortele vanuses 13-26 ning kuhu saab kirja panna kõik vabatahtlikud töökogemused, omandatud oskused ja eneseanalüüsi. Vabatahtliku passis kirjas olevat töökogemust on võimalik kasutada CV loomisel.

Aastaid mõtetes olnud ettevõtmisele pandi nurgakivi

Reaalse töökogemuse võimaldamiseks on Valga Maavalitsuse Haridus- ja kultuuritalituse spetsialistid, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu, MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ja Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna esindajad poole aasta jooksul kokku pannud projekti, mis nüüdseks rahastust on saanud.

Projekt „Valgamaa õpilasmalev 2014" on maakonna ühine projekt, kus oma osa on erinevatel osapooltel – kohaliku omavalitsuse võtmeisikud, tööandjad, noorsootöötajad, noortejuhid, külaaktivistid (kes vajavad aeg-ajalt vabatahtlikku tööjõudu), maleva rühmajuhi ametist huvituv inimene, koolijuhid ja õpetajad, arendustöötajad, erinevate ametkondade inimesed.

Vabatahtlikul tööl ning õpilasmaleval on küllaltki sarnane eesmärk – pakkuda noortele töökasvatust, anda uusi kogemusi, reaalset töötegemise kogemust ning tugevdada töövalmidust. Maleva töö käib lepingu alusel, mis on sõlmitud MTÜ Valgamaa noorsootöökeskus Tanklaga ning tööandjale jääb kohustus maksa noortele reaalselt tehtud töö eest vähemalt miinimumtasu.

„Noored saavad ettekujutuse tööelust ning ettevõtlusest. Vahet ei ole mis tööd nad teevad, peaasi, et teevad seda hästi ning tunnevad rõõmu," peab oluliseks MTÜ Valgamaa Partnerluskogu noortemeetme koordinaator Aile Viks.

„Oma tööd alustab malev suvel. Tööpäeva pikkuses on 6 tundi päevas, kus tööväline aeg sisustatakse erinevate vaba aja tegevustega. Osaleda saavad umbes 90 Valgamaa noort vanuses 15-19 eluaastat," tõi Viks esile.

Egle Kõvask
noortelehe reporter 

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net