Otsing

Logi sisse

Noortevolikogude koolitust viis läbi Marek Mekk14.–15. septembrini toimus Valgamaa osaluskogudele meeskonnatöö koolitus, millest said osa 13 noort Tõrva, Tõlliste ning Valga noortevolikogust.

Meeskonnatöö koolituse eesmärgiks oli koondada kokku noortevolikogud üle Valgamaa, et arutleda kohalikes omavalitsustes üles kerkinud noorte probleemide üle ning saada meeskonnatööks vajalikke rakenduslikke teadmisi.

Esimesel koolituspäeval said osalejad lisaks meeskonnatöö koolitusele informatsiooni Valgamaa Noortekogust, Eesti Noorteühenduste Liidust ning noortevolikogude rahastusest. Valga Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialisti Jelena Kalamesi juhendamisel töötasid osalejad läbi noorsootöö seaduse. Programmi ühe osana leidsid noortevolikogud üles oma organisatsiooni sisesed probleemid ning üheskoos püüti leida ka lahendusi. Ümarlaua tulemusena sai enim innustust Tõlliste noortevolikogu, kus peale koolitust plaanitakse teha uue koosseisu valimised ning seeläbi uuesti noortevolikogu käima lükata.

„Kõige eredamalt jääbki koolitusest meelde, et olen alates sellest hetkest peaaegu Tõlliste noortevolikogu liige," sõnas uude koosseisu kandideeriv Ester Kaasik. Peagi praeguse koosseisuga lõpetav Valga noortevolikogu leidis, et väga vajalik on kokku kutsuda viimane koosolek, moodustada uus valimiskomisjon, arutleda valimiste ning selle üle, kuidas oleks võimalikult hea järeltulijatel noortevolikogu töö üle võtta. Kõige eeskujulikumalt sai särada Tõrva noortevolikogu, kelle töös ei esine sisulisi vigu, kuid kus puudust tuntakse linna toetavast suhtumisest.

Meeskonnatöö koolitust läbi viinud Marek Meki tööd on noored hinnanud väga heaks. Esitlust ilmestas Marek meeldejäävate näidetega, ärgitades noori rohkem kasutama tahtlikult konflikti tekitamist. Mekk pani noored mõtlema motivatsiooni tekkimise ning tekitamise üle, tuletas meelde, et organisatsioonisiseselt peaks aeg-ajalt vaatama üle oma eesmärgid ning ülesanded ning katsuma organisatsiooni „uuesti luua", et tekiks õige „meie" tunne.

Veel innustas Mekk noortevolikogusid tulema vahel välja väga formaalsest keskkonnast ning proovida saada kokku näiteks piknikutekil, kuid rõhutas samas, et selliseid asju võib teha, kuid unustada ei tohi organisatsiooni põhifunktsiooni, ning kindlasti ei tohiks saada igapäevakeskkonnaks formaalsest mitteformaalne. „Hea on see, et hetkel on U-kõvera situatsioon, ehk ollakse olukorras kus midagi peab muutum," lisas Mekk tagasisideks. Kõigile noortele, kes koolitusest osa said, soovis ta tulevikuks järgmist: „Tehke seda, mida te tegelikult teha tahate!"

Meeskonnatöö koolituse korraldas Valgamaa Noortekogu, keda toetasid Eesti Noorteühenduste Liit, Valga Maavalitsus ning Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Sirli Pippar
Valgamaa Noortekogu president 

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net