Siin on valik oskusi ja teadmisi, mida vabatahtliku tegevuse käigus saab omandada. See loetelu on abiks vabatahtliku passi täitmisel ning ei ole kindlasti lõplik!

oskused-teadmised

Sotsiaalsed oskused

on need, mida kasutad inimestega suhtlemisel, koos töötamisel, erinevate olukordadega toimetulemisel või probleemide lahendamisel.

Valik sotsiaalseid oskusi:

 • suhtlemisoskus (võime vahetada informatsiooni, suhelda võõrkeel(t)es ja erineva (sotsiaalse, kultuurilise) taustaga inimestega jms)
 • sobivus meeskonnatööks
 • kohanemisvõime (võime kiiresti uue olukorraga toime tulla)
 • toimetulek pingeolukorraga
 • probleemide lahendamise oskus (probleemi lahendamine konstruktiivselt, lahendusteni viivalt)
 • läbirääkimiste oskus
 • suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • kuulamisoskus
 • veenmisoskus
 • otsustusvõime, oskus leida sobivaid lahendusi

Organisatoorsed oskused

on need, mida kasutad inimeste, projektide, protsesside, ürituste juhtimiseks, koordineerimiseks või ellurakendamiseks.

Valik organisatoorseid oskusi:

 • juhtimis- ja eestvedamise oskus (grupijuhtimine, meeskonna juhtimine, organisatsiooni juhtimine) / inimeste juhtimine
 • kaasamisvõime
 • ürituste korraldamine
 • planeerimisoskus
 • motiveerimisoskus
 • analüüsi- ja üldistamisvõime
 • oskused suhelda avalikkusega/meediaga
 • algatusvõime
 • ettevõtlikkus

Erioskused (erialased oskused)

on ametioskused või näiteks kunstioskused, käelised või tehnilised oskused ja teadmised, samuti nõustamisalased teadmised või oskus anda esmaabi. Siin võid loetleda ka arvutioskusi (nt programmeerimine, veebidisain).

Valik erialaseid oskusi:

 • raamatupidamine
 • teadmised erivajadustega inimestest
 • pedagoogikaalased teadmised
 • eriseadmete kasutamise oskus
 • kunsti- ja käsitööoskused
 • ehitamine, müüriladumine
 • loodusretkede läbiviimine
 • elektritööd
 • finantsjuhtimine
 • noorsootöö, töötamine lastega
 • teadmised loodus- ja keskkonnakaitsest

Arvutioskused

eeldavad erinevate programmide kasutamist, oskust kasutada Interneti võimalusi, erinevaid andmebaase, samuti kõrgtasemelisi oskusi (programmeerimine jm).

Valik arvutioskusi:

 • tekstitöötlus
 • Interneti kasutamine
 • kujundusoskused (esitlused, trükised jms)
 • disainiprogrammide kasutamine (nt Photoshop jt)
 • programmeerimine
 • veebihaldus/veebidisain
 • arvutite hooldus

Muud oskused

on need, mida eeltoodud oskuste all välja toodud ei ole. Pane julgelt need vabatahtliku passis kirja!

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net