Otsing

Logi sisse

suvekool 2017

2016. aasta kevadest saati on tegutsenud Valgamaal kolm koostöögruppi, mille eesmärgiks on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Koostöögruppide tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning koostöögruppide tegevust koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus.

Koostöögruppides tegutsevad noorsootöötajad, omavalitsusjuhid ja ametnikud, kelle ülesandeks oli kokku panna tegevuskava, mille kestvus on kaks aastat. Tegevuskava oli jaotatud kaheks erinevaks aastaks. Esimene aasta hakkab paljude jaoks lõppema ning teise aasta tegevused on juba otsast alanud. Lisaks tegevuskava kokkupanekule tuleb nüüd koostöögruppide liikmetel tegevusi ellu viia.

Tegevuskavas tuli lähtuda sellest, et uued noorsootööteenused jõuaksid noorteni, kelleni see veel ei ole jõudnud ning pakkuda juba olemasolevate teenuste kõrvale rohkem võimalusi. Eesti Noorsootöö Keskus ei seadnud olulisi piiranguid antud tegevuskavadele ning jättis pigem kohapeal otsustajatele võimaluse otsustada, kuidas piirkonna noorsootööd arendada.

Siiski kõik tegevused, mida piirkonnad ellu tahtsid viia, rahastust ei saanud. Üks sellistest oli näiteks projektifondide loomine noorte ideede elluviimiseks, mis tuli asendada teiste tegevustega. Samuti tuli asendada noorte malevate korraldamine, kuna seda rahastatakse juba teistest fondidest.

Kahe aasta jooksul tuleb Valgamaale noorsootöösse lisaraha ligikaudu 332 000 eurot. Tegevuskava lõppedes on oluline teha analüüs ning tagada, et peamised tegevused ja rahastus jätkuks pärast koostöögruppide tegevuse lõppemist.

Tõrva piirkond

Tõrva piirkonna koostöögrupp, kuhu kuuluvad Tõrva linn, Helme, Põdrala ja Hummuli piirkonnad on oma tegevuskavaga ette näinud, et soetatakse vahendeid, millest praegu on puudus olnud või mis on juba amortiseerunud. Näiteks uuendati bändivarustust, osteti õhuhokilaud Tõrva Avatud Noortekeskusesse, soetati telgid ja lauad mobiilse noorsootöö tegemiseks ning plaanis on saada veel hulgaliselt vahendeid. Tegevustena tehti algus bändiringile, korraldatakse noortele loodusmatku, regulaarselt hakkasid toimuma JJ-Street tantsulaagrid, luuakse piirkonna ühine noorteportaal, tähistatakse suurelt rahvusvahelist noortepäeva, uuendati kettakolfiradu ning mõeldud on uute aktiivsete noorte järelkasvu programmile. Toetuse on saanud Tõrva Raadio ning toetatakse neid noori, kellel on vaja transporti huviringis osalemiseks ning neid noori, kes osalevad piirkonnast väljaspool mõne huviringi tegevuses, mida kohapeal ei pakuta. Koostöögrupp võttis eesmärgiks, et tegevuskava lõppedes peab 15% rohkem noori olema kaasatud noorsootöösse.

Täpsemalt saab Tõrva piirkonna koostöögrupi kohta lugeda siit 

Valga piirkond

Valga piirkonna koostöögrupp, kuhu kuuluvad Valga linn, Taheva, Karula, Tõlliste ja Õru piirkonnad on oma tegevuskavva kirjutanud kulukamatest tegevustest noorsootöötaja palkamise Valga Avatud Noortekeskusesse ning mobiilse noorsootööteenuse osutamise piirkonnas. Käima on lükatud mitmeid huviringe nagu discgolfi ring, noorteklubid, JJ-Street tantsuring, kokandusring, liiklusring, loovusring, meediaring, orienteerumisring, spordiring, joogaring ja ratsutamisõpe. Valga ANKi on soetatud bändiruumi vajalikke vahendeid ning võrgupeo tarbeks vajalikke tarvikuid. Samuti viivad noorsootöötajad läbi murdepunkti meetodil noorte nõustamisi ning kogemusreise ja matku noortele. Korraldatud on ka ideeseminare noorte ideede elluviimiseks.

Täpsemat infot Valga piirkonna koostöögrupi kohta saab lugeda siit

Otepää piirkond

Otepää piirkonna koostöögrupp, kuhu kuuluvad Otepää, Sangaste, Rõngu, Palupera ja Puka piirkonnad on oma tegevuskavas samuti ette näinud mitmeid vahvaid tegevusi. Näiteks on nad tööle võtnud rändnoorsootöötaja, kelle ülesandeks on liikuda erinevate piirkondade vahel ja asendada vajadusel olemasolevaid noorsootöötajaid ja viia läbi erinevaid tegevusi. Huviringidest toimuvad lastejooga, kalastusring, draamaõpe, teadusring, robootikaring ja kodanikuhariduse ring. Viiakse läbi murdepunkti rühmade tööd, luuakse ühine infoväli piirkonna noorsootöö võimalustest, toimuvad sotsiaalse toimetuleku oskuste töötoad, korraldatakse noortepäevi, matku ning loodud on fond noorte projektide omaosaluse finantseerimiseks.

Täpsemat infot Otepää piirkonna koostöögrupi kohta saab lugeda siit 

Kõik koostöögrupid otsustasid ühiselt toetada looduskoolide ning suvekoolide rahastamist.

2017. aasta septembrist toetab riik lisarahaga huvitegevust, mis lisandub praegusele olemasolevale koostöögruppide toetusele. Sealgi tuli koostada tegevuskava, mille alusel toetusraha kasutama hakatakse. Valgamaal esitasid kõik kolm uut valda oma tegevuskava ühiselt. Tegevuskava raames tuleb samuti mitmeid huviringe ning paljud praegused huviringid saavad lisarahastust uute vahendite soetamiseks ning teenuste laiendamiseks.

Uusi tegevusi ja võimalusi on Valgamaal seega üksjagu palju. Väljakutse on olnud kõikide tegevuste käimalükkamine, nende tegevuste hoidmine ning bürokraatiast läbipuremine. Paljud noored on tänaseks harjunud lugematul arvul allkirjalehtede täitmisega ning allkirjalehtede kogus küündib juba ilmselt keskmise inimese kõrguseks, kui mitte kõrgemakski. Allkirjade kogumine on aga vajalik, et täita kokkulepitud teenuse mahtu ning tõestada seda, et nende tegevustega suureneb noorsootöö kättesaadavus piirkonnas.

Samas on patt nuriseda suure töömahu üle, sest küllaltki kopsakas lisarahastus on avardanud oluliselt Valgamaa noorte võimalusi ning need võimalused peaksid jääma noortele alles ka tulevikuks.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net