Otsing

Logi sisse

RajaleidjaVarasemalt Valga maavalitsuses tegutsenud noorte nõustajad alustavad tööga 1. septembril oma uues pesas aadressil Aia 9.

Septembrikuu alguseks loob SA Innove vähemalt igasse maakonda Rajaleidja keskuse, mille kaudu pakutakse psühholoogilist, logopeedilist, sotsiaal- ja eripedagoogilist nõustamist ning karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist. Lisaks hakkab Rajaleidja keskus korraldama maakondlikku nõustamiskomisjoni tööd.

Tänavu jõudis ka Valga linna oma enda Rajaleidja keskus. Linna ja maakonna inimesed teavad seda eelkõige A-Karuse ilusalongina. Lahtiste uste päevad ja avamisüritus jäävad septembri teise poolde. Lisaks uuele asukohale, on toimunud muutus ka töökollektiivis.

Valga Rajaleidja meeskond on 9-liikmeline ning koosneb karjääri- ja õppenõustamise spetsialistidest. „Noored teavad võibolla rohkem karjäärinõustaja ja infotöötaja rolli erinevate valikute tegemisel ja otsustamisel. Vähem ollakse kursis õppenõustamise võimalustega,“ sõnas karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekk.

Keskuses alustasid tööd logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Rajaleidja keskusel on ka oma juht ja infotöötaja. „Meie keskuse töötajad on koostööd teinud juba varasemalt. Uudne on ainult ühes meeskonnas ja ruumides töötamine,“ nentis Mekk. Koostööd ühe juhi käe all alustati alles augustikuu keskpaigast, kuid ühtse meeskonnana on juba osaletud Valga linna noortepäeval.

Uus keskkond, uued töötajad

Valgamaal pakkus eelnevalt noortele karjääri- ja õppenõustamise teenuseid Valga maavalitsuse juures tegutsev Valgamaa noorte nõustamiskeskus. Uue keskuse loomisega lisandus meeskonda hulk inimesi ja ruumid meeskonnale jäid väikeseks. “Uutes ruumides on mugavamad võimalused noortele, kes vajavad erinevate spetsialistide abi – nõu. Lisaks tagavad uued ruumid head tingimused töötamiseks, koostööpartneritega kohtumisteks ehk igapäeva töö paraneb,“ tõi Mekk välja põhjuseid, miks koliti teise kohta.

Keskuses saab kasutada lisaks kabinetile ka nõustamis- ja nõupidamisruumi, et saaks läbi viia grupitöid, koosolekuid jm. Nõupidamisruumi saab soovi korral kasutada ka raamatukoguna, kus kõigil huvilistel on võimalus kohapeal raamatuid lugeda.

„Tööd jätkavad endise Valgamaa noorte nõustamiskeskuse töötajad, kuid nüüdsest põhikohaga. Varasemalt osutasid spetsialistid teenust oma põhitöö kõrvalt ning seda osalise koormusega,“ lausus Mekk. Uuteks töötajateks on karjäärinõustaja Jelena Kalames, kelle põhiülesandeks on toetada inimesi karjääriplaneerimisel ja infotöötaja Aive Aru-Raidsalu, kelle põhiülesandeks on infoteeninduse toimimise eest vastutamine.

Rajaleidja keskusesse võivad pöörduda ennekõike noored vanuses 7-26 eluaastat. „Oluline on, et noored ja nende vanemad oleksid teadlikud meie keskuse võimalustest. Täna on meil suurepärased tööruumid ja inimesed olemas. Loodame leida tuge koolidelt ja noortekeskustelt, omavalitsustelt,“ rääkis Tuuli sellest, mida peab meeskond Rajaleidja keskuse juures oluliseks.

Rajaleidja eesmärgiks on toetada õppija arengut elus hakkamasaamiseks ning vahendada haridus-, töö- ja sotsiaalpoliitikat elluviivatele organisatsioonidele Euroopa toetusi.

Septembrikuu alguseks loob sihtasutus Innove igasse maakonda Rajaleidja keskuse, kus hakatakse pakkuma psühholoogilist, logopeedilist, sotsiaal- ja eripedagoogilist nõustamist ning karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist. Lisaks hakkab Rajaleidja keskus korraldama maakondlikku nõustamiskomisjoni tööd.

Ruume, kus Rajaleidja keskus asub, teavad linna ja maakonna inimesed eelkõige A-Karuse ilusalongina. Lahtiste uste päevad ja avamisüritus jäävad septembri teise poolde.

 

Jessica Tops
Valgamaa noortelehe Tankla reporter

Sarnastel teemadel võib veel lugeda: 

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2023    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net