Otsing

Logi sisse

jaanika-kast-2014Valgamaa Rajaleidja keskuse juhatajaks valiti alates 1. aprillist 9 aastat lastekaitse ja erinoorsootöö valdkonnas töötanud Jaanika Käst.

Terve riigi peale kandideeris ametikohtadele ligi 250 inimest. Jaanika ise on õnnelik selle üle, et vaatamata tihedale konkursile ja kõrgetele nõuetele pääses ta 16 valitu hulka.

Meie suurim plaan on hetkel keskuse loomine. Planeerimisfaasis on spetsialistide arvu välja selgitamine ja meeskonna loomine ning parima teenuse osutamise asukoha otsustamine. Noorte arvamust tuleb kuulata ja arvestada uue paiga valikul. Olen juba suhelnud tänaste spetsialistidega, kas jätkata maavalitsuses või mitte," räägib vastne juhataja tulevikust.

Loodava keskuse otsene sihtgrupp on lapsed, noored, lapsevanemad ja lastega töötavad isikud. Karjääriteenuste osas on prioriteetseteks sihtgruppideks põhikooli 3. kooliastme, gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilased ja varakult haridussüsteemist lahkunud 18-24aastased põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivad noored.

Noore ehk kliendi jaoks jääb praegusel hetkel kõik samaks või muutub paremaks.

Enda sõnul on ta organiseerimisvõimeline, korrektne, empaatiavõimeline, õpihimuline, sõbralik ja usaldusväärne. Harrastab kepikõndi ning osaleb nüüd juba viiendat aastat emadepäeval 10 kilomeetri distantsil koos tütrega. Jaanika abikaasa on motohuviline ning seetõttu võib neid Lõuna-Eestis suviti motoorienteerumist harrastamas näha. „Mul on kvaliteetne täisvarustus, aga ise ei sõida ega kavatse kunagi seda teha, usaldan oma abikaasat ning orienteerumisel olen mina see, kes hüppab rattalt maha ja võtab punkti."

Jaanika Käst omab töökogemust ja kvalifikatsiooni lasteaiaõpetajana, klassiõpetajana ja koolijuhina. Viimased 9 aastat töötas Valga maavalitsuses laste hoolekande ja erinoorsootöö valdkonnas. Talle on omistatud noorsootöötaja 6. tase. Haridusteaduse magistri kraadi kaitses 2010. aastal Tartu ülikoolis, kus tema magistritöö läbivateks sõnadeks olid sotsiaalkonstruktsionism, võrgustikutöö, õpilaste heaolu ja koolikeskkond. 22.10.2010.a. tunnustas Tartu ülikooli haridusteaduste instituut teda tänukirjaga panuse eest üliõpilasteadusesse. 2013. aasta suvel sooritas sisseastumiskatsed Tartu ülikooli õigusteaduskonda ja temast sai juuratudeng.

Jaanikal on noortele soovitus. „Tšillige nii, et ei oleks piinavalt valus sihitult hängitult aastate pärast. Tehke kõike, aga nii, et ei pea pärast kahetsema, tähtis on õppida."

Eestis on toimumas muutused hariduse tugiteenuste valdkonnas. Sellega seonduvalt loob SA Innove 1. septembriks 2014 igasse maakonda Rajaleidja keskuse, mille kaudu pakutakse järgmisi teenuseid: eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses.

Lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuste koolides. Jätkatakse karjääriinfo vahendamisega ja karjäärinõustamisega. Rajaleidja keskus hakkab korraldama ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2023    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net