Otsing

Logi sisse

otep gmnaasium_valgamaalane_arvo_meeksPõhikooli lõpetamise aega meenutab enamus meist ühelt poolt suure elevusega ja igatseb seda oluliste valikute närvikõdi siiralt taga, kuigi teisalt tekitas see ka palju segadust ja ärevust. Sest just siis tundub, et sellest valikust sõltub nüüd kõik kogu eluks. Kindlasti on see paljuski nii. Aina varem peavad noored valmis tegema tarku valikuid, kuna ümberorienteerumine võib tulevikus osutuda juba oluliselt aja- ja energiamahukamaks.

Tänaste põhikoolilõpetajate elu ei tee sugugi kergemaks ka asjaolu, et parajasti on käsil gümnaasiumireform, mis võib paljude jaoks kõik senised plaanid segi lüüa. Kuidas siis valida enda jaoks just see õige kool? Mille järgi otsustada? Kas valida õppesuundade või kõrgkoolidesse pääsemise üleriigilise reitingu alusel? Või hoopis sooja õhkkonna ja ägedate õppetööväliste võimaluste järgi?

Valgamaal on selle osas kindlasti väga vedanud, et praeguse reformikava kohaselt on maakonna tugevaima koolina kindlalt tegutsemist jätkamas ka Otepää Gümnaasium, mis pakub jaatavaid vastuseid kõikidele neile küsimustele. Et Otepääl on olemas oma õpilaskodu, loob see head võimalused ka kaugemalt tulevatele noortele.

Otepää Gümnaasium pakub spetsialiseerumisvõimalusi kolme õppesuuna vahel – loodussuund, humanitaar-sotsiaalsuund ja reaal-majandussuund. Igaüks neist läbimõeldud õppekavaga, et tagada parim ettevalmistus edasiõppimiseks ja tööalasteks valikuteks tulevikus. Tänu tihedale koostööle Tartu Ülikooli ja Maaülikooliga on tagatud asjatundlik juhendamine ja kõik kaasaegsed võimalused end erinevate valdkondadega kurssi viia.

Uue arenguna alustatakse koostöös Eesti Maaülikooliga käesoleva aasta sügisest reaal- ja majandussuuna osana energeetikamajanduse algõppega. Tegu on tõeliselt perspektiivika tulevikualaga.

Programmi eesmärk on tutvustada gümnaasiumi õppekava raames õpilastele energeetikainseneri elukutset, energiakasutuse eriala ning sellega seotud elukutseid ja võimalusi tööturul. Üldainete osas on suurem rõhk matemaatikal ja füüsikal, mis annavad aluse majanduses orienteerumiseks. Läbitavad teemad hõlmavad energeetikat, energia tootmist, kasutamist ja säästmist. Taastuvenergeetika ja energiaressursside ratsionaalne majandamine on väga tähtsad teemad nii Eestis kui mujal maailmas. Energiamajanduse tundmine võimaldab lisaks energeetikaettevõtetele edukalt töötada muudelgi erialadel, sest energeetika on majanduse alus.

Otepää paistab silma ka väga toimeka õpilaseluga, mille raames saavad kõik soovijad proovile panna oma algatusvõime ja koostööoskuse. Nii on meediaõppe raames lisaks kooliraadiole ja ajalehele käivitatud oma kooli televisioon, mis OGTV nime all iga paari kuu tagant uue saatega välja tuleb. Kõikvõimalikud muusika-, spordi- ja muud huvitegevused on aga lihtsalt täpiks i peal, et igapäevasest koolielust maksimum välja võtta. Kusjuures, olles Eesti-sisese õpilasvahetusprojekti VeniVidiVici algatajateks, liigub Otepää noori ringi hoopis kaugemal kui vaid Valgamaal.

Eelkõige tuleb gümnaasiumi valikul kindel olla, et toetatakse just sinu huvisid ja tugevusi ning luuakse soodne keskkond nende arendamiseks kõige paremal moel. Ei maksa end lasta liigselt mõjutada abstraktsel arvamusel, et kuskil kaugemal on kindlasti parem ja kvaliteetsem. Väga suurepärased võimalused võivad olla meil siinsamas ukse ees.

Aivo Meema

Otepää Gümnaasiumi direktor

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net