Otsing

Logi sisse

kalapaev2013Mustjõe kalapäeva korraldavad Taheva valla noored koostöös Taheva Vallavalitsusega.

Mustjõe kalapäeva nime all tegutsevad noored harrastuskalapüügi entusiastid, kes juhivad tähelepanu valdkondadele, kus teadmatusest sooritatakse seaduste ja määruste kohaselt enim rikkumisi. Oma tegevusega soovitakse kaasa aidata harrastuskalapüügi valdkonna arengule ühiskonnas, et teadvustada läbi selle inimestele Eesti kalastiku säilitamise olulisust tulevastele põlvedele. Mustjõe kalapäev on suunatud kindlale sihtgrupile, 8-26aastastele noortele ning lastele ja nende vanematele, et tagada ja kinnitada olulisemad teadmised ja väärtused kalastiku olulisusest juba varases nooruses.

Mustjõe kalapäev 2013 koosneb õpitoast, püügivõistlusest ning simmanist. Sel aastal keskendutakse õpitoas Mustjões elavatele kalaliikidele ning nende õngitsemisele. Kohalikud kalamehed (1 noor ja 1 elukogenum) räägivad ja tutvustavad Hargla tagust Mustjõe lõiku: püügipaigad ja nende valik; kalaliigid ning kuidas neid jahtida ning alammõõdud ja välimuselt sarnastel liikidel vahet tegemine. Praktilise poole pealt õpetatakse huvilistele rakenduste sidumist ja koostamist.

Püügivõistlus toimub Hargla küla tagusel Mustjõe lõigul. Arvestust peetakse 4 grupis.

 1. kuni 12. aastased (k.a)

 2. kuni 26. aastased (k.a)

 3. naised

 4. üldarvestus

Igal grupil on erinev püügiülesanne, mis avaldatakse enne püügivõistluse algust (nt tabada 19 cm särg, enim liike, teatud kaaluga kala jne). Pärast püügivõistlust pakutakse kõigile osalejatele küla kalameeste poolt valmistatud uhhaad. Õhtu lõppeb lõbusa simmaniga, kus kalapäevalised saavad lõõgastuda ning muljeid ja oma kogemusi vahetada.

Püügivõistluse reeglid

 1. Võistluskoht: Mustjõgi, Hargla küla, Taheva vald, Valgamaa. Kaart: http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&;uid=3d4d68ed9c88e142428ba416e57f8703#tc3

 2. Võistlusaeg – laupäev, 17.08.2013 kell 15.30 (Alustatakse Hargla Maakultuurimajast) – 20.00 (Täpsem info päevakavas)

 3. Registreerimine avatakse kell 13.30 Hargla Maakultuurimajas ning lõppeb samas kohas kell 16.00.

 4. Iga võistleja saab kaasa võistluskaardi, mis tõendab püügivõistlusel osalemist. Sellele märgitakse: püüdja nimi ja vanus ning fikseeritakse õigeajaline KONTROLLPUNKTIST püügipaika minek ja ära tulek. Võistluskaardi alusel toimub osalemine auhindade loosimisel.

 5. Võistluspüük toimub ühes suures sektoris. Iga võistleja saab ise valida, kus jõelõigul ta soovib püüda.

 6. Püügipaika minek toimub läbi KONTROLLPUNKTI (vaata 1. punkti kaardi linki). Püügisektoris on 3 (kolm) erinevas asupaigas asuvat KONTROLLPUNKTI, läbi mille toimub püügipaika mineku ja hiljem tuleku fikseerimine võistluskaardil.   

 7. NB! Kuni 12.aastane (k.a) saab püügivõistlusel osaleda ainult koos vanema kaaslasega.

 8. Ajavahemik 15.45 – 16.15 on võistlejatele ettenähtud omalt poolt valitud sobiva püügipiirkonna  KONTROLLPUNKTI minekuks.

 9. Kell 16.15 lubatakse püüdjad KONTROLLPUNKTIDEST oma püügikoha valikut tegema ning võistluspüüki alustama.

 10. Kell 19.30-eks peavad olema jõudnud kõik võistlejad KONTROLLPUNKTI, kus fikseeritakse õigeaegne püügi lõpetamine. Sealt edasi suunduda Hargla Maakultuurimajja, kus toimub kalade mõõtmine ja kaalumine.

 11. Võisteldakse põhiklassis ning lisaks on kuni 12. aastastele (k.a.), kuni 26 aastastele (k.a) ja naispüüdjatele üks eraldi püügiülesanne. Autasustatakse kõige parimaid ülesande täitjaid ning lisaks on loosiauhinnad, mille loosimisel osalevad kõik (välja arvatud need, kes võitsid ülesannete täitmisega) Püüdmine toimub ainult Hargla poolsel jõekaldal.

 12. Täpsemad ülesanded avaldatakse kell 15.30 algavas infominutites, kus tutvustatakse ja täpsustatakse püügireegleid ja võistlustingimusi.

 13. Püügivõistluse osavõtutasu on 1 euro kuni 26 aastastele k.a ja lastega koos osalevatele lastevanematele ja 2 eurot vanematele kui 26 aastased. Osavõtutasust 75% läheb üldarvestuse auhinnaks.

 14. Püüda võib ainul ühe lihtkäsiõnge või käsiõngega. Lihtkäsiõngega püüdmisel harrastuspüügiluba pole vaja, kuid käsiõngega püüdmisel on see vajalik. Võistlusel lubatud õngetüüpide kirjeldus punktides 15. ja 16.

 15. LIHTKÄSIÕNG – koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ning võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.

 16. KÄSIÕNG – koosneb ridvast, õngenöörist ja üheharulisest konksust, võib olla varustatud ridvarõngaste, raskuse, ujuki või noogutiga ja rulli või haspliga õngenööri kerimiseks.

 17. Söödana on keelatud kasutada eluskala, kalatükke, surnud kala, kahepaikseid. Peibutussööda kasutamine on lubatud.

 18. Püügivõistlusel ei lähe arvesse haug ning lisaks Eestis püügikeelu all olevad kalad: HARJUS; TÕUGJAS; SÄGA; TUUR.

 19. Samuti tuleb kinni pidada vastavalt liigile kehtestatud alammõõdust.

 20. Võistlusel mitte osalevad kalad palume vabastada, tekkinud prügi tuua endaga kaasa Kultuurimaja juures olevasse prügikasti.

 21. Kõik võistlejad ja pealtvaatajad on jõe ääres omal vastutusel.

 22. Võistluspüügi käigus võivad korraldajad teostada pistelist kontrolli, et tagada reeglitest kinnipidamine.

 23. Autosid saab parkida kultuurimaja kõrval olevale platsile ja poe vastas olevasse parklasse.

Tekkinud probleemid, erimeelsused lahendab võistluse peakorraldaja, kelle sõna on lõplik.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net