Otsing

Logi sisse

27. detsembril tunnustati Tõrvas Valgamaa parimaid noorsootöö, kultuuri ja spordi vallas.

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Valgamaa aasta noorsootöötaja 2019 on Dea Margus
Dea on andnud suure panuse Valga valla noorsootöösse, olles töötanud 6 aastat noortekeskuses. Valdade ühinemisel on Dea toetanud ühinenud noortekeskuse loomist ning meeskonna koolitamist ja toetamist. Ta on toetanud uuemaid noorsootöötajaid nende töö alustamisel ning aidanud neid noortega suhtlemise põhitõdede osas. Annab suure panuse maakondlike sündmuste jätkamises ning korraldamises, näiteks Valgamaa haridusmess, Valgamaa noorte suvekool, Töövarjupäeva organiseerimine Valga vallas. Lisaks suunab ja koordineerib ta noorte tegevust vabatahtlikuna. Teeb koostööd piirkonna koolide, lastekaitsetöötajate, sotsiaaltöötajate ning teiste noortega töötavate spetsialistidega, et toetada probleemkäitumisega noori ning leida lahendusi olukordadele.

Valgamaa aasta noortekeskus 2019 on Tõrva avatud noortekeskus
Tõrva ANK noorsootöötajad on Eesti ANK liikmed ning aktiivselt andnud sisendit arengukavade ning erinevate dokumentide koostamisse. Lisaks on Tõrva ANK kandnud suurt rolli Tõrva valla huvitegevuse ja huvihariduse kavade koostamisel ja protsessi toetamisel, muuhulgas on selle osas sisendit antud ka ENTK-le. Tõrva ANK panustab piirkondliku noorsootöö arendamisse ja kvaliteetse noorsootöö teenuse pakkumisse, osaledes lisaks oma põhitööle ka erinevate valdkondade arengukavade koostamisel. Tõrva ANK panustab Valgamaa noorsootöö arendamisse läbi Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla liikmeks olemise ja koosolekutel osalemise. Üheskoos korraldatakse Valgamaa noorte suvekooli ja Tankla õpilasmalevat. Lisaks Tanklale teevad Tõrva noortekeskus, Ritsu noortetuba, Riidaja noortetuba ja Hummuli noortetuba koostööd ka kohalike koolide, politsei, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega.

Valgamaa aasta õpilasmalev 2019 on Tankla õpilasmalev
Tankla õpilasmalev on Eestis üks suuremaid õpilasmaleva korraldajaid, kellel ei ole aastaringselt tasustatud koordinaatorit. Õpilasmalev paistab silma oma tööandjate rohkuse, töö mitmekesisuse ja riskide võtmisega. Sel aastal moodustati esmakordselt ka mobiilsed töörühmad. Maleva mudel on väga professionaalselt üles ehitatud ning samuti on neil hästi koolitatud rühmajuhid. Kuna nad korraldavad malevat üle maakonna, on see väga suur noorte liitja. Nende koostöö paistab silma ka kaugemale Eestis ning sellega on nad kindlasti eeskujuks ka paljudele teistele. 2019. aasta õpilasmaleva peamine toetaja oli Valgamaa Partnerluskogu läbi LEADER rahastuse.

Valgamaa aasta noor 2019 on Edgar Metsar
Edgar on 2016. aasta mai lõpust olnud Tõrva valla noortevolikogu liige, 2018. aasta maist kuni selle aasta septembrini oli ta Tõrva valla noortevolikogu aseesimees. Edgar hoolib oma kodukandist ka siis, kui on suundunud seoses õpingutega Tõrvast eemale. Nii panustab ta piirkonna noorsootöö arengusse läbi aktiivse tegevuse Tõrva Raadios kui ka kaasarääkijana noortekogus ja kogukonnas. Edgar on noorsootöötajatega koostöös ellu viinud konkursi Nopi Üles raames projekte, kus noored ja noortejuhid on saanud teadlikumaks meedia väljundite kasutamisest (kuulutused, ajaleht jne) ja vaba aja võimaluste arendamisest (jäähokiväljak). Edgar võtab vastutuse, oskab seada eesmärke ja viia ellu unistusi.

Valgamaa aasta noortesõber 2019 on Janar Koemets
Janar külastab tihti noortekeskust ja püüab koos noortega lahendada nende probleeme. Samas on Janar politseinik, kelle saabudes ei jookse noored noortekeskusest minema, vaid tulevad jutustama. Ta teeb tihedad koostööd Valgamaa noorsootöökeskuse Tanklaga, viies Valgamaa noorte suvekooolis juba mitmendat suve läbi erinevaid töötube, tutvustamaks noortele politsei tööd ning õpetades enesekaitsmist. Janar omab laagrikasvataja-juhataja osakutset tase 6, et osata paremini mõista noori ja saada seeläbi ka paremat kontakti nendega. Sellel suvel pani Janar end kahe nädala jooksul proovile ka õpilasmaleva rühmajuhina. 2019. aasta sügisest on Janar mentoriks välisvabatahtlikule ja pea igal nädala võtab temaga ette põnevaid trippe ning tutvustab meie kodukanti.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net