Otsing

Logi sisse

Valgamaa Partnerluskogu

Leader

Eea Grants

Valgamaa Noortekogu otsib ka sel aastal Valgamaa aasta noort ning noortesõpra. Konkursi käigus laekus noortekogule 13 kandidaati tiitlile Valgamaa Aasta Noor ning 9 kandidaati tiitlile Valgamaa Aasta Noortesõber.

VALGAMAA AASTA NOOR 2018 KANDIDAADID

ROMET PILLER

Romet on väga aktiivne Tõrva valla noormees, kes on noortele eeskujuks olles aktiivne Tõrva Noortevolikogu ja Tõrva Raadio juht ning liige, alates 2017. Aastast Tõrva Gümnaasiumi valikaine-draama õpetaja ja Tõrva Noortekeskuses ringijuht ning draamaringi "Hingevärvid" juhendaja.

BRENDON PAIDRA

Brendon on sihikindel noor treener, kes panustab kõvasti Valgamaa noorte korvpalli arengusse olles Korvpalliklubi Valgamaa üks eestvedaja ning tegeledes õpilaste juhendamisega Valgamaa Kutseõppekeskuses.

HANNA-LIISA NÕGEL

Hanna-Liisa on eeskujuks teistele kuna ta on väga sõbralik, julge ja abivalmis - see on ka
põhjus, miks neiu on õpilasesinduse president.

KAARI UIBOMÄGI

Kaari südameasjaks on pisikesest peale loomade ja meid ümbritseva keskkonna heaolu, seega tegutseb neiu aktiivselt Valga Loomade Varjupaiga ja ratsatalli abistamisega, samas on ka Tõrva põgenemismaja Rituaal üks asutajatest.

PIIA RUOTSI

Piia on kohusetundlik ja ettevõtlik noor, kes ei karda projektide koostamist ega ka teiste noorte ning kogukonna abiga nende elluviimist. Oma tegevustega on ta esiletõstnud oma koduküla ning motiveerinud kogukonda, et ühiselt saab palju ellu viia.

KRISTIINA SAARON

Kristiina on aktiivne ja särav noor, kes võiks olla eeskujuks kõigile: ta osaleb aktiivselt nii koolielu edendamisel kui ka sõpradega loodud põgenemismaja tegevustes. Lisaks jõuab Kristiina õppida headele tulemustele, tegeleda tantsimisega ning olla olemas oma sõpradele ja perekonnale.

TANEL MUUSIKUS

Tanel on sportlik ja aktiivne noormees, kes esindab kooli ning jõuab isegi halva ilma ja motivatsioonipuuduse korral leida endas jõudu minna võistlema.

ARTJOM MAKSIMTŠUK

Artjom on sõbralik ja jutukas noormees, kes väärib aasta noore tiitlit.

MIKK METSAR

Mikk on aktiivne Valgamaa noor, kes tegeleb aktiivselt nii sündmuste planeerimise ja korraldamisega, kui ka noortele oma teadmiste jagamisega. Olles aktiivne Noorte Kotkaste organisatsiooni liige, avanes tal võimalus vabariigi juubeliaasta puhul heisata Pika Hermanni tornis koiduvalguse paistel eesti lipp.

LAURA KARU

Laura on väga mitmekülgne ja aktiivne vabatahtlik nii koolis kui väljaspool seda: ta panustab aktiivselt Valgamaa Noortekogu tegemistesse, on olnud valimisvalvur, vabatahtlik Valga Loomade Varjupaigas ning abiks koolielu sündmuste organiseerimisel ja läbiviimisel.

RISANNA MOOSES

Risanna on särav noor, kes pühendab aega koolis ja kodukandi sündmuste korraldamisel, jõuab käia huviringides ning teha oma meeskonnaga minifirmat.

RANNAR PARK

Rannar on tore noormees, kes on Tõrva raadio peatoimetajaks juba teist hooaega. Ta on hea inimene, kes teeb asju vabatahtlikult selleks, et teistel oleks mõnus ja et teistel oleks oma kodukandis parem ja huvitavam elada.

KENARI KOONIK

Kenari on läbi ja lõhki Valga noor, kes on väga abivalmis ja asjalik. Ta on aktiivselt abis Valga Muuseumil korraldades nii üritusi kui ka olles sillaks muuseumi ja Valga noorte vahel. Lisaks oli Kenari aktiivne organiseerija ka Valga Gümnaasiumis õppides ning eeskujuks paljudele teistele noortele.

 

VALGAMAA NOORTESÕBER 2018 KANDIDAADID

 

JANAR KOEMETS

Janari põhitööks on olla Valga valla piirkonna politseinik, kuid oma töös on talle väga oluline suhtlus noortega ning nende toetamine ja aitamine. Noored iseloomustavad Janarit kui väga abivalmit ning südamlikku inimest, kelle eesmärgiks ei ole karistamine, vaid noorte suunamine ja toetamine.

RASMUS ONKEL

Rasmus on eelkõige tuntud innustajana, kes julgeb ja oskab raamidest välja mõelda ning on süstinud seda ka noortele. Rasmuse töökus ja järjepidevus on viinud Taheva piirkonna noorsootöö kvaliteedi kõrgele ja see on väärt eeskujuks võtmist.

LC TÕRVA MARI

LC Tõrva Mari on tegusatest naistest koosnev organisatsioon, kus panustatakse enim lastesse ja noortesse. Juba aastaid korraldavad nad Tõrvas suurejoonelist lastekaitsepäeva, mõeldes alati ka puudustkannatavatele peredele, et nende perede lastel ükski atraktsioon kindlasti proovimata ei jääks, ning teevad iga aasta 1. septembril koolilaste esimese koolipäeva pannkookidega magusaks.

EGON ILISSON

Egon on kohalik aktivist, kes on Tõrva Teataja peatoimetaja ning lööb kaasa ka Tõrva Raadio ja SK Tõrva Disc-golfi tegemistes. Tema jaoks on noorte kaasautorlus lehes alati teretulnud ning tulevikuplaanidesse kuuluvad nii disc-golfi noortele populariseerimine kui ka noorte meediaalane harimine.

MAARJA MÄGI

Maarja on naine nagu orkester, kes lisaks oma põhitööle Valga Noortekeskuse juhatajana tegutseb Kaitseliidus vabatahtliku noortejuhina ja kaitseliitlasena. Ta on tugev juhtfiguur, kellel on alati käsil mõni projekt. Lisaks on ta noortele nii autoriteediks kui ka toeks.

SIRLI PIPPAR

Sirli on aktiivne ja tubli aidates ja toetades kõiki noori nende tegevustes. Ta on Tõrva Miniraadio huviringi eestvedaja, pikaaegne Tõrva Noortevolikogu ja Valgamaa Noortekogu liige ning on oma tegemistes alati rõõmus, abivalmis ja häid nõuandeid jagav noor.

IVO MANNINE

Ivo on Valga Rockiklubi eestvedaja ning bändiringi juhendaja, kelle pühendumus töösse noortega on eeskujuks paljudele. Ta oskab ühtaegu olla nii juhendaja kui sõber, mis teeb ta väga usaldusväärseks.

SIIRI PÕLDSAAR

Siiri on Valga Põhikooli õpetaja ning MTÜ Kungla juhatuse liige, kelle käe all on lavale toodud mitukümmend muusikali ja lavastust ning tugev töö noortega on viinud professionaalsetele lavalaudadele mitmeid Valgamaa noori.

TANIA BARREIRO GARRIDO

Tania on kohusetundlik, energiline ja pühendunud noor, kes veetis oma EVS aasta vabatahtlikuna Ritsu Noortetoas. Sel ajal õpetas ta noortele hispaania keelt, haris neid kultuuri alal, andis võimaluse praktiseerida inglise keelt, mängis noortega, meisterdas noortega, sportis noortega ja jättis neile seeläbi kustumatu jälje.

Jaga seda artiklit sõpradega

@tanklanet säutsub

Uudiseid maakonnast

Uudisvoogu ei leitud Uudisvoogu ei leitud

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2021    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net