Otsing

Logi sisse

Valgamaa Partnerluskogu

Leader

Eea Grants

Valgamaa 2022. aasta noore, noorsootöötaja, noortesõbra, vabatahtliku ja noorte omalgatuse tiitlile esitati kokku 21 kanditaati. Laureaadid kuulutatakse välja 27. jaanuaril toimuval Valgamaa tänuüritusel.

Toome teieni kõik esitatud nominendid ning iga kategooria finalistid, kelle kohta on võimalik lugeda ka lühikirjeldusi. Finalistide seast kuulutatakse juba 27. jaanuaril välja laureaadid. Kõik kirjeldused vaatas üle kolme valla esindajatest koosnev komisjon, kuhu kuulusid Janar Koemets, Annelore Hirschon, Maarja Mägi, Kaimo Vahtra, Rasmus Onkel, Triini Surri, Kätlin Nukka, Hannas Vanatoa, Siret Kõrge, Cäthy Alev ja Marika Muru. 

VALGAMAA AASTA NOOR 2022 FINALISTID JA NOMINENDID

Marilin Hindre

Marilin õpib Tõrva Gümnaasiumi põhikooliastme viimases klassis. Ta on aktiivne, särasilme ja eeskujulik õpilane, kes panustab alati koolis teistele noortele toimuvate ürituste korraldamisse. Ta on kohusetundlik, aus, positiivne, abivalmis ja eeskujuks teistele noortele. Marilin kuulub kooli õpilasesindusse, lõpetas kevadel Tõrva Muusikakooli viiuli eriala ja on jätkuvalt aktiivne laulja trios ja kooris. Lisaks tegeleb ta näitlemisega Tõrva Noorteteater Hingevärvides, trupiga esindati kevadel Valgamaad kooliteatrite festivalil. Panustab Tõrva Raadio töös kolmandat hooaega, olles sellest sügisest lisaks turundusjuht. Marilin lõi kaasa Tartu 2024 Extended programmi esimeses lennus, olles üks väheseid Valgamaalt. Tema programmis osalemine julgustas kandideerima teisi Tõrva piirkonna noori uues programmis, kellest kaks kandideerisid edukalt. Marilin väärib Valgamaa aasta noore tiitlit, sest ta on noor, kes on teistele heaks eeskujuks. Julgustab olema ettevõtlik ja oskab planeerida aega, väärtustades positiivsust ja julgust. 

Angela Tomberg

Angela on aastate jooksul sirgunud algatusvõimeliseks, julgeks, loovaks ja eeskujulikuks nooreks neiuks. Angela aitab kaasa noortekeskuses ürituste korraldamisel, saab väga hästi hakkama endast nooremate laste ja noortega. Temas pakatuv energia ja teotahe on silmapaistvad. Alati valmis aitama ja probleemidele lahendusi leidmas. Tema on Puka noortekeskuse üks ankrutest.  Ta oskab suunata ja abistada enda kogukonna noori. Algatab ise tegevusi ja sündmusi, teeb plakateid ja motiveerib osalejaid. Angela osaleb ka Otepää ülevallalises TikTok projektis ja panustab väga asjalikult. Enamasti on ta erinevatel sündmustel vabatahtliku rollis, müües kohvikus või aidates mänge läbi viia. Tegemist on kohusetundliku, aktiivse, põhjaliku, sõbraliku ja teotahtelise kogukonda panustava noorega. Angela panustab kogukonna tegemistesse enda aega, sütitades teisi noori enda sära ja energiaga.  Pole olnud sündmust, millest Angela lihtsalt osa ei võtaks. Loovtöö raames korraldab ta kolmes Otepää valla noortekeskuses jõuluteemalise meisterdamise töötoa.

Sivert Raide

Sivert on Valgamaa noor. Tema eeskujulik käitumine, aktiivsus ja abivalmidus ei saa ju jääda märkamata. Olgugi, et Sivert tegutseb rohkem Valgas Noorkotkana, siis alati on ta nõus oma abistava käe andma ka teistel maakonna üritustel. Sivert on noormees, kes väärtustab sõnapidamist. Ta on väga kohusetundlik ja põhjalik. Siverti kohta saab öelda ka, et ta on tasakaalukas ja empaatiline. Julgelt võib usaldada talle erinevaid ülesandeid ja ta saab nendega kenasti hakkama. Eriti suur rõõm on olnud näha Siverti kasvamist tagasihoidlikust poisist aktiivseks nooreks. Sivert ei ole aktiivne ainult Kaitseliidus vaid ka koolis ja oma vabaaja tegevustes. Sivert mängib juba aastaid käsipalli Valga Kävali klubi all. Aastast 2021 mängib lisaks noorte liigale kaasa ka meeste esiliigas. Siverti üheks suurimaks hobiks on maletamine. Ta on saavutanud Kaitseliidu meistrivõistlustel males juuniorite meistritiitli. Sivert on võtnud enda eesmärgiks arendada noorte loogilist mõtlemist ja arendada maleoskust Valga linnas, tegutsedes Valgas maletreenerina. Tema eestvedamisel on korraldatud koolis sõbrapäeva raames „Sõbralik maleturniir“, mis oli osalejate rohke ja edukas.

Annabell Rääk

Mark Laar

VALGAMAA AASTA NOORSOOTÖÖTAJA 2022 FINALISTID JA NOMINENDID

Dea Margus

Dea on noorsootöös olnud juba mitmeid aastaid ning jätnud jälje nii mõnegi noore südamesse. Temaga koos on kasvanud ja arenenud juba palju noori. Valga noorsootöötajate eeskujul on nii mitmedki noored läinud õppima noorsootööd ning tänaseks juba töötavad Valga Avatud Noortekeskuses, mis on igati positiivne ning kiiduväärt. Leian, et Dea on igati eeskujulik ning teotahteline noorsootöötaja. Ta leiab aja, et kirjutada projekte, viia ellu erinevaid tegevusi nii noortekeskuses kui ka väljaspool. Toetab alati ning annab asjalikku nõu. Dea aitas kirjutada projekti, et leida lisarahastus novembri keskel toimunud Valgamaa noortega tegelejate koolituse tarbeks. Dea on inimene, kes tegutseb ka siis positiivselt edasi kui raskused ja takistused on teel. Ta leiab lahenduse erinevatele olukordadele, jäädes ise rahulikuks. Dea on positiivne ning pikaaegne noorsootöötaja Valgamaal, kes on jätnud oma teotahtelisusega jälje ja motiveerinud paljusid noori. 

Kätlin Nukka

Kätlin on Otepää piirkonna noortekeskuste juhataja, ujumistreener ujumisklubis Yess ning kuulub MTÜ Valgamaa Noorsootöö Keskus Tankla juhatusse. Ta on noorsootöösse nii palju panustanud, et Otepää vallas oleks noortel kohad, kus käia ja olla. Arendab Otepää valla noorsootööd. Ta teeb noorsootööd südamega ja on Otepää valla noorsootöö süda. Kätlin on väga sõbralik, abivalmis ning rõõmsameelne, võtab arvesse noorte arvamused ja eelistused. Ta on väga hea ärakuulamisoskusega ning vajadusel pakub välja lahendusi ja annab nõu. Tema ööpäevas tundub kohati olevat rohkem kui 24 tundi just tema aktiivsuse pärast.  Olen tema abil leidnud endale tuleviku ameti, mida tahan õppida ja tulevikus tööd teha. Tänu temale olen noorest peast saanud võimaluse suvel malevates käimise ning saanud ise raha teenida. Oma mitmekülgsusega ja suurepärase iseloomuga on ta suureks eeskujuks nii noorsootöötajatele kui ka noortele.

Annelore Hirchon

Annelore on meeskonna juhina eesotsas olnud aasta ja on Tõrva ANKi olulisel määral arendanud. Peamiselt on tõusnud külastajate arv Tõrva linna noortekeskuses ja rõõm on tõdeda, et just eesmärgiks seatud 15+ vanuserühma noored on taas leidnud tee noortekeskusesse. Tänu Annelorele on Tõrva Avatud Noortekeskus leidnud palju projektitoetusi, on taas kavandamas välisvabatahtlike kaasamist. Tõrva ANK ja Annelore korraldavad pea kõiki sündmusi koos noortega, küsides sisendit ja soove noortelt endilt. Noored on saanud Annelore abiga kujundada Tõrva ANKi ruumid endale meelepärasemaks. Annelore ei tee noorte eest ära vaid teeb koos noortega, annab noortele võimaluse katsetada, testida, õnnestuda ja ka eksida. Annelorele on südamelähedane noorte vaimne ja füüsiline tervis. Annelore tööülesanneteks on lisaks noortekeskuse juhtimisele olla ka Tõrva Noortevolikogu mentor ning Tõrva Noortekohvik „Wanakas“ mentor. Annelore on noori ja meeskonda inspireeriv inimene, kelle sõnavaras puudub sõna „ei“. Tema  südamesoov on aidata kaasa noorte heaolu suurendamisse.

Eneli Tamm

Giia Timpson

Maire Riit

Triini Surri

 VALGAMAA AASTA NOORTESÕBER 2022 FINALISTID JA NOMINENDID

Vassili Dinis

Vassili on kehalise kasvatuse õpetajana koolis töötanud juba üle 30 aasta. Pärast koolitunde tegeleb ta võrkpallitreeninguga ning on oma noortega saavutanud suuri edusamme nii Eesti kui rahvusvahelistel võistlustel. Tema treeninggruppides on suur osa muukeelse kodukeelega noored. Vassili juhitavast võrkpalliklubist Viktooria on sirgunud palju noori, kes mängivad Eesti meistriliiga või Balti meistriliiga tasemel võrkpalli. Vassili leiab alati õige lähenemisviisi erinevas vanuses noortele ja oskab nendega tegutseda. Lisaks on ta eeskujuks kõigile, kes tunnevad patriotismi, armastavad aktiivset eluviisi ning harrastavad sportlikke tegevusi. Tänu tema eeskujule oskavad noored seada eesmärke ja austusega suhtuda oma lähedastesse. Vassilile on 2007. aastal annetatud Kaitseministeeriumi hõberinnamärk - annetatud silmapaistvalt hea töö eest noortele riigikaitsealaste teadmiste õpetamisel. 

Ahto Uuspalu

Ahto Uuspalu on Tõrva Päästekomando meeskonnavanem-päästja, lisaks omandab Sisekaitseakadeemias kraadi ja täiesti vabatahtlikult veab eest Tõrva päästeala noorteringi. Ringi juhib Ahto teist hooaega ja just see on põhjus, miks Ahto väärib Valgamaa aasta noortesõbra tiitlit. Ahto on päästeringi noorte lemmik. Tal on hea huumorimeel, olekult on ta kannatlik, muhe, soe ja väga sõbralik tegelane. Tema ringitunnid on alati praktilist laadi ja põhjalikult planeeritud. Igavaid loenguid ta ei pea, vaid paneb noored kohe tegutsema. Olgugi, et tema kogemus töös noortega on lühiajaline, saab ta suurepäraselt hakkama. Märkimis väärt on see, et eelmisel hooajal Ahto noorteringis puudujaid väga märkida vaja ei olnud... sest noorpäästjad olid ALATI kohal. Ahto väärib Valgamaa aasta noortesõbra tiitlit, sest tema silmapaistev tegu igal teisipäeval on Tõrva päästeala noorteringi eestvedamine! 

Toomas Timpson

Toomas tegeleb igapäevaselt metsanduse valdkonnas, kuid vabal ajal toimetab ta tihti noortega. Üle kahe aasta on ta omaalgatusel juhendanud lauamängude ringi. Lauamängude õhtuid veab ta nii Ritsu noortetoas kui ka Tõrva noortekeskuses. Toomast näeb tihti saatjana ja abilisena erinevatel noorte väljasõitudel ja laagrites. Samuti on ta abiks ka Ritsu noortekas. Noorte silmad lähevad tihtilugu särama, kui Toomast näevad, sest oma olemuselt on ta väga rõõmsameelne ning lisaks on ta ka väga hea suhtleja ning kuulaja. Toomas on võimalusel noortele toeks ja valmis aitama neid erinevate mureteemade juures. Toomasel on hea huumorimeel ning läbi selle õpetab ta noortele ka erinevaid tarkuseterasid. Toomas Timpson on positiivse ellusuhtumisega inimene, kes pühendab rohkelt aega noortele, seda vabast tahtest ning pakub noortele võimalust arendada lauamängude toel mitmesuguseid oskusi, olles samal ajal ka abiks ja toeks nii noortele kui ka noorsootöötajatele. 

Tõrva vald

Triin Pärn

Wanaka juhendajad

VALGAMAA AASTA VABATAHTLIK 2022 FINALISTID

Mark Laar

Mark on teotahteline noor poiss, kes soovib tegutseda ja toimetada. Ta toimetab õpilasfirmaga. Kaks aastat järjest on ta kirjutanud projekte ning rahastuse saamisel neid ka ellu viinud. Viimane oli matk rabas ning seikluspargi külastus. Esimese projekti tegi seoses teadusringiga. Mark on väga aktiivne ja tahab tegutseda. Ta ei jäta asju tegemata. Käib vabatahtlikuna abiks ka Valga kultuurimajas ja Valga Avatud Noortekeskuses. 

Eke Egor    

Eke Egor astus Noorte Kotkaste Valgamaa malevasse juba 13 aastase noormehena. Ta on tegus noor, kes omab Noorte Kotkaste 5 järku ja on sooritanud 5 erikatset. Osaleb aktiivselt Noorte Kotkaste erinevates tegevustes. Eke on esindanud Noorte Kotkaste Valgamaa malevat erinevatel vabariiklikel üritustel ja võistlusmatkadel. Ta ei oota, kuni tegevused sülle potsatavad vaid korraldab neid ise suure motivatsiooniga. Sündmuste läbiviimisel ja korraldamisel paistab ta silma heade mõtetega. Tegevuspunktides oskab ta alati juba õpitud teadmisi edasi anda endast noorematele huvitavalt ja kaasahaaravalt. Juba teist aastat aitab ta vedada Valgamaa noorkotkaste ja kodutütarde rühmategevusi. Kõige selle kõrvalt jõuab ta ka olla vabatahtlikuna abis Tartu maratoni spordiürituste teenindusmeeskonnas. Eke on noor kes on alati olemas ja nõus osalema erinevates vabatahtlikes tegemistes ja propageerides tervislikke eluviise.

VALGAMAA AASTA NOORTE OMAALGATUS 2022 FINALISTID

Valgamaa NoorteÖÖ

Suvisel noorsootöötajate koolitusel said Merilin ja Taavi käia välja Tõrva noorte poolt tõstatud idee. Noored soovisid, et oleks maakondlik ööimine, kus saaksid võimaluse osaleda Valgamaa noortekeskuste noored. Mõeldud tehtud. Juba suvel sai paika pandud kuupäev ning koht, kus ööbimine võiks toimuda. Oktoobri vaheajal toimuski Valgamaa NoorteÖÖ, millel osalesid noored ja norosootöötajad üle Valgamaa. Tegemist oli vahvalt sisustatud ööbimisega, kus tegevusi jagus nii noortele kui noorsootöötajatele. Leian, et selliseid maakondlike ühissündumusi peab olema. Noorsootöötajad tutvuda omavahel ning tekib üks lai võrgustik. Lisaks saavad noored omavahel uusi tutvusi ning sõpru. Tervet maakonda haaravad sündmused on laiahaardelised ning sealjuures igati oodatud, et noored ning ka noorsootöötajad saaksid omavahel tihedamalt suhelda. 

Seikluspäev


Seikluspäeva korraldajaks oli Mark Laar, kes aktiivse noorena leiab erinevaid viise kuidas end proovile panna ja rakendada kogukonna heaks. Lisaks vabatahtlikule tööle Valga Avatud Noortekeskuses, Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses on ta kirjutanud noorte omaalgatuslikke projekte. Seikluspäeva idee tekkis Markil 2022 talvel. Ta kirjutas projektitaotluse Valga valla noorte omaalgatuslike projektide fondi. Mark kaasas Seikluspäeva tegevustesse (Otepää seikluspark ja rabamatk) gümnasisti Lisette Lee ja Valga ANK-i noorsootöötaja, kes olid toeks transpordi ja toidu organiseerimisel. Transpordiga toetas sündmust Kaitseliidu Valgamaa malev. Seikluspäeva korraldamisel disainis ta reklaamplakati, tegi kokkulepped Otepää seikluspargiga, koostas lapsevanema nõusoleku lehe, reklaamis üritust. Seikluspäevalt veetsime 3 tundi seikluspargis ronides, peale seda sõtsime Luhasoo rabasse. Enne õpperajale minekut tehti lõkkel süüa. Toidu valmistamise ajal korrati üle põhilised metsa- ja matkatarkused, sealhulgas lõkke tegemine tulepulgaga. Osalejatele Marki korraldatud sündmus meeldis ning ütlesid : „on tore, kui inimesi pannakse proovile. Lisaks ei olnud matkal tikke kaasas ning pidime tuld tegema noa ja sädemetega“. 

 

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net