Otsing

Logi sisse

Valgamaa Partnerluskogu

Leader

Eea Grants

31. jaanuaril toimus Tallinnas noortevaldkonna tunnustussündmus, kus haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas ja tunnustas tublimaid tegijaid. Valgamaa tegijad tulid laureaadiks viies kategoorias.

  • Taheva Avatud Noortekeskus (aasta noortekeskus)

Taheva Avatud Noortekeskus on töötanud nüüdseks 15 aastat ning organisatsioon on eeskujuks noortevaldkonnale, tehes tugevat koostööd oma kogukonnaga – lisaks noortega tegelemisele kaasatakse aktiivselt kogukonda, seda läbi ühiste projektide, sündmuste, algatuste, õppepäevade jm. Noortekeskus toetab väga tugevalt noorte omaalgatust, et noored saaksid ise oma ideid ellu viia. Nii on noortel tekkinud oma kodukohaga positiivne side.

Seetõttu on noored hea meelega kaasa löönud erinevates projektides, mis on kodukohta muutnud või korrastanud – tulemused said eriti nähtavaks 2018. aastal, mil viidi ellu pinkide paigaldamine bussijaama, kiigeplatsi korrastamine, välisportimisvõimaluste loomine jne. Noortekeskus aitab leida noortele lisavõimalusi ja fonde, mille abil nad saavad oma unistusi ellu viia, kusjuures kõikidesse projektidesse kaasatakse erinevaid noori, mitte ei keskenduta ainult aktiivsetele noortele. Noortekeskus pakub lisaks avatud noorsootöö teenusele üheksat erinevat huviringi, alates kokandusest ja lõpetades kalastamisega.

  • MTÜ Tõrva Noorte Liit - Tõrva Raadio (aasta noorteühing või –organisatsioon);

MTÜ Tõrva Noorte Liit alustas tegevust Tõrva noortevolikogu initsiatiivil ning on tänaseks tegutsenud neli aastat. Liit haldab koostöös noortevolikoguga üle Valgamaa levivat Tõrva Raadiot, mille tegijad kogunevad traditsiooniliselt kahel korral aastas ja tegutsevad aktiivselt 2–3 nädalat. 2017. aastal alustati ka miniraadioringiga, mis on suunatud 4.–6. klassi õpilastele. Koostööd tehakse muu hulgas Eesti Rahvusringhäälinguga. 2018. aastal tegi Tõrva Raadio avatud saatepäeva, mis oli suunatud kõigile kodanikele, kes soovisid ise saadet teha ning selle tulemusena käis palju inimesi raadios oma tegemisi tutvustamas. 2018. aasta detsembris läks eetrisse Tõrva Raadio 10. hooaeg.

  • Tankla Õpilasmalev 2018 (aasta noortemalev);

2018. aasta Tankla Õpilasmalev oli maakondlik õpilasmalev, mis ületab maakonna piire. Kahenädalases ööbimisega malevas sai osaleda 110 noort Valgamaalt, Antsla ja Rõngu piirkonnast, kellest 22 noort kuulusid sihtrühma, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel. Eelnevalt korraldati CV ja motivatsioonikirja kirjutamise töötoad ning seal osalenud noortel oli eelis malevarühma valimisel ja kandideerimisel. Enamik maleva tööandjaid oli erasektorist, nt Sangaste loss, Hellenurme vesiveski, Kaagjärve mõis, Carma Motoklubi, Parmu Ökoküla. Tööandjatele tegi malevaga koostöö lihtsaks asjaolu, et Tankla sõlmis ise noortega töölepingud ning hiljem esitas tööandjale tööjõukulude osas vaid arve. Malevas tehti lisaks tööle traditsioonilisi tegevusi ning osaleti maakondlikul malevate kokkutulekul. Õpilasmaleva loosung „ELUÄGE SUVI 2018“ kinnistus tänu sotsiaalmeediale ja see levis mitte ainult osalejate, vaid ka laiema kogukonna seas kaugele.

  • MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (aasta noorsootööühing)

Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on tegutsenud juba kaheksa aastat. See loodi Valgamaa aktiivsete noorsootöö eestvedajate poolt eesmärgiga arendada ja toetada noorsootöö võrgustiku erinevaid osapooli ning tagada noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus Valgamaal ja selle omavalitsustes. 2018. aasta septembrikuu seisuga oli ühingul 30 liiget ning selle igapäevaelu juhib 5-liikmeline juhatus. Tankla on esindatud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses, Valgamaa Partnerluskogus, Valgamaa Tervisenõukogus. Lisaks on Tankla koht, kus noored saavad läbi noorteportaali, -lehe või -televisiooni uusi ideid ammutada. Välja antakse noortelehte, tehakse noortetelevisiooni Tankla TV, viiakse läbi koolitusi Tankla Koolituskeskuses, korraldatakse malevat, laagreid, suvekooli ja palju muud põnevat. Erinevate kogemuste mõtestamiseks on noortele loodud Tankla poolt ka Vabatahtliku Pass.

  • Marek Mekk (pikaajaline panus noortevaldkonda).

Marek Mekk on tegutsenud noortevaldkonnas juba 15 aastat, kuid varasem kokkupuude õpilasfirma juhendajana oli tal noorsootööga juba aastal 1997. Marek oli Valgamaal üks esimesi, kes hakkas õpilasfirmadega tegelema ning nende käivitamist ja töös hoidmist huviringina läbi viima. 2004. aastal loodi Mareki eestvedamisel Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK, mille juhatuse esimees on ta praeguseni. Marek on aktiivne Valgamaa Partnerluskogu koostööpartner ja lisaks MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla liige, kus ta on noorsootöö strateegia protsessi juht. Marek on ka Vabatahtliku Passi koordinaator, noortelehe ja Tankla TV mentor, õpilasmaleva korraldaja, koolitaja jne. Väljapool maakonda annab ta oma panuse olles Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liige, noorsootöötaja kutsekomisjoni liige, Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna partner.

Nominentide hulgas olid veel Valga vald (aasta kohalik omavalitsus) ja noorte ettevõtluskonkurss „Nupp nokib“ (aasta tegu noorsootöös).

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net