Otsing

Logi sisse

Alanud aastal on Valga linna noortel ja noorteühendustel võimalus taotleda linna eelarvest omaalgatuslike projektide elluviimiseks rahalist toetust.

Taotlusi saab esitada neli korda aastas sündmuste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks ning noorte ja noorteühingute poolt läbiviidatavate projektide kaasrahastamiseks. Esimese taotlusvooru lõpptähtaeg on 22. veebruar 2016.

Valga linna noorsootöö arendamiseks ja noorte omaalgatuse ergutamiseks võttis Valga Linnavolikogu eelmisel aastal vastu määruse "Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord". Selle alusel on võimalik 12-26 aastastest noortest koosneval grupil või noorteühendusel saada toetust.

Toetuse saamiseks on vajalik täita taotlusvorm ning esitada see veebruari, mai, augusti või novembri 20-ndaks kuupäevaks Valga Linnavalitsusele, kus spordi- ja noorsootöökomisjon vaatab laekunud taotlused üle ning esitab linnavalitsuse istungile rahastamise otsustamiseks. Toetuse saajatega sõlmitakse leping, mille järgselt saab toetust hakata sihtotstarbeliselt kasutama.

Lisainformatsioon ning taotlus- ja aruandevormid on saadaval Valga linna veebilehel.

Teate edastas

Hele Heletäht
Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist
766 9902; 5347 2255

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net