Otsing

Logi sisse

ENARH logo_pos_PAlates jaanuarist 2013 on Seiklejate Vennaskond SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo maakondlik partner Valgamaal. Korraldatakse infotunde, minikoolitusi ja nõustatakse projektiideid. Vennaskonna poole saab pöörduda nii info saamiseks kui juba projektitaotluste nõustamiseks. Vajadusel tullakse kohale – kooli, noortekeskusesse või kohalikku omavalitsusesse. Eesmärgiks on aidata noorte head ideed teoks teha ning toetada nende vormimist edukaks taotluseks. Allpool lähem info programmi eri võimaluste kohta.

Euroopa Noored programmi järgmine taotlustähtaeg on 1. mai ning Valgamaa on ka Euroopa Noored prioriteetmaakond, mis suurendab tunduvalt rahastuse saamise võimalusi. 

Euroopa Noored programm pakub omalt poolt järgnevaid tegevusi:

  • · 45 minutit – 1,5 tundi infotunnid koolides, noortekeskustes. Eelkõige 9.-12. Klassile. Põhiteemad: noortevahetused, noortealgatused ja Euroopa vabatahtlik teenistus.
  • · Projektikirjutamise töötoad (noortevahetused ja noortealgatused): peale kooli (koolis või noortekeskuses). 2-3 tundi – vajalik on huvitatud grupp noori (võib olla ka õpetaja/noorsootöötaja toega). Noortealgatuse idee puhul vähemalt 4 noort (tuumikgrupp), noortevahetuse puhul 4-10 noort + noortejuht. 
  • · Programmi Euroopa Noored tutvustus noortega töötavatele inimestele – õpetajatele, noorsootöötajatele, huvijuhtidele – teemad ja aeg vastavalt kokkuleppele.
  • · Noorteseminaride ja noorte demokraatia projektide tutvustus kohaliku omavalitsuse liikmetele ja noorsootööspetsialistidele – kuidas kasutada programmi Euroopa Noored loomaks dialoogi noorte ja otsusetegijate (poliitikute) vahel. 45 min – 1,5 h.
  • · Pikem päevane koolitus – vastavalt kokkuleppele mitmete huviliste noortegruppide olemasolul.
  • · Konsultatsioon ja toetamine mittetulundusühingutele/asutustele (nt noortekeskus, lasteaed, KOV) kes sooviksid võtta vastu välisvabatahtlikke Euroopa vabatahtliku teenistuse raames. Toetame kogu protsessi alates akrediteeringu saamisest kuni vabatahtlike leidmise ja vastu võtmiseni.
  • · Lisaks sellele pakume ideede ja projektide nõustamist e-maili, sotsiaalmeedia ja telefoni teel.

 Kontaktid:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel. 58040569 (Heleri Alles)

Facebook: http://www.facebook.com/Seiklejad.org

 Info kodulehel: http://www.seiklejad.org/euroopa-noored-maakondlik-partner.html

Programmi Euroopa Noored võimalused:

Rahvusvaheline noortevahetus

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse noorte jaoks huvitavaid ja olulisi teemasid ning saadakse teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest. Noortevahetuse korraldamine annab Sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab Sinu maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussidemeid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks. Noortevahetuses saavad osaleda noored vanuses 13-25 ja noortejuhid vanusepiiranguta. Noortevahetus kestab 6-21 päeva ning kaasab igast riigist sama palju osalejad. Näiteks võivad kohtuda 5 eestlast, 5 prantslast, 5 itaallast ja 5 rumeenlast või hoopis 12 eestlast ja 12 poolakat. Programm katab elamis-, toidu- ja kohapealsed kulud ning 70 % reisikuludest. Seega Eestis projekti korraldades ei ole üldse vaja oma vahendeid.

Loe kuidas teha: http://euroopa.noored.ee/noortevahetus-kuidas  

Kohalik Noortealgatus

Kohalik noortealgatus on projekt, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mis aitab killukese võrra muuta maailma veel paremaks ja ilusamaks :) See on Sinu võimalus koos sõpradega Sinu jaoks oluline teema päevakorda võtta ja oma koduküla, -valla, -linna, -maakonna või laiemalt Eesti ja Euroopa elu mõjutada ja uuendada. Vali teema, mis vajab teadvustamist ja rahva kaasamist kohapeal, kuid tekitaks huvi kaugemalgi ning mõjutaks seeläbi ka neid noori, kes otseselt projektis ei osale. Selleks, et ideed algatada on vaja, et korraldajate tiimis oleks vähemalt 4 noort vanuses 15-30 aastat. Heade ideede teostamiseks annab programm Euroopa Noored kuni 4700 eurot. Oma poolset rahalist panust olema ei pea. Lisaks sellele saab projekti teostamisel abiks olla projektinõustaja, kelle kulud saab katta samuti noortealgatuse rahastuse raames (kuni 850 €).

Loe kuidas teha: http://euroopa.noored.ee/node/3489

Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus noortele, kes soovivad 2-12 kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.

Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Euroopa vabatahtlik teenistus on noore (18-30 eluaastat) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa või teises maailma riigis just temale huvipakkuval alal. Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Programmi raames kaetakse vabatahtliku elamis- toidu- ja kohapealsed kulud, keelekursused, vajalikud koolitused, kindlustus ja 90 % reisikuludest. Samuti makstakse vabatahtlikule igakuiselt taskuraha.

Loe lähemalt kuidas vabatahtlikuks minna kodulehelt: http://www.seiklejad.org/evs.html ja Euroopa Noored lehelt: http://euroopa.noored.ee/node/3460.

Organisatsioonidele: kuidas vabatahtlikke vastu võtta? http://euroopa.noored.ee/node/3471

Noorte demokraatia projekt

Noorte demokraatiaprojektide eesmärk on suurendada noorte osalust kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel ja/või rahvusvahelisel tasandil, toetades noorte kaasamist otsustusprotsessidesse. Seega on demokraatiaprojektide idee tunnustada ja toetada noorte eri vormis osalust oma kogukonnas, tugevdada nende seost esindusdemokraatiaga ning aidata olemasolevaid osalusvõimalusi tundma õppida ning kasutada. See on võimalus koguda kokku, vahetada ning arendada Euroopa tasandil ideid, praktikaid ja meetodeid, mille eesmärgiks on noorte osaluse parandamine. Noorte demokraatia projekt on rahvusvaheline projekt, mis peab kaasama vähemalt kaks organisatsiooni ja asutust Eestist ja kaks organisatsiooni/asutust mõnest teisest Euroopa riigist. Noorte demokraatia projektis võivad osaleda noored vanuses 13-30 ja otsusetegijad ja projekti algatajaks võivad olla ka otsusetegijad (näiteks kohalik omavalitsus). Projekti peab olema kaasatud vähemalt 16 noort. Rahastust saab kuni 75 % projekti eelarvest, maksimumsummas 50 000 eurot.

Loe kuidas teha: http://euroopa.noored.ee/node/3593

Noorteseminar

Noorteseminar on üks programmi Euroopa Noored võimalustest, mille raames saate ette võtta kohalikke ja rahvusvahelisi üritusi selleks, et tuua omavaheliseks dialoogiks kokku noored ja otsustajad. See on suurepärane võimalus viia noorte arvamus otsustajateni. Noored saavad mõjutada enda elu ja ühiskonnas toimuvaid arenguid. Noorteseminaride eesmärk on toetada noorsootöö alast koostööd, seminaride korraldamist ja struktureeritud dialoogi noorte, noorsootöö aktivistide, noorteühenduste ning noortepoliitika eest vastutajate vahel. Noorteseminaridega antakse noortele võimalus osaleda aktiivselt neid ümbritseva ühiskonna otsuste tegemiste protsessides. Noorteseminar võib olla kohalik või rahvusvaheline. Noorteseminari võivad algatada nii noored kui otsusetegijad (näiteks KOV). Noorteseminari rahastus on kuni 75 % kogu projekti summast kuni 50 000 €.

Loe kuidas teha: kohalik noorteseminar: http://euroopa.noored.ee/node/3627 ja rahvusvaheline noorteseminar: http://euroopa.noored.ee/node/3661

 

 

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2022    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net