Otsing

Logi sisse

euroopanoored5 1680x1050Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele.

Projektide tüübid ehk alaprogrammid.

Vaata ideetesti abil, kas sinu idee võiks programmist Euroopa Noored rahastust saada.

Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruaril 2013. Taotluse saab esitada pdf-vormil (v.a Euroopa vabatahtlik teenistus, mille puhul saab endiselt kasutada MS Wordi formaadis vormi).

Taotlusvormid

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo peab 2013. aastal eriti oluliseks kaasata projektidesse senisest enam riskioludes elavaid noori (noored tööotsijad, koolikatkestajad jt), puuetega ning rahvusvähemustessekuuluvaid noori. Geograafiliselt soovib büroo keskenduda Läänemaa, Valgamaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa maa- ja väikelinnanoortele.

Prioriteetidele vastavust võetakse ühe aspektina arvesse esitatud projektide seast valiku tegemisel.

1. veebruari taotlustähtajaks on noorteseminaride ning koolitustegevuse ja võrgustikuprojektide alaprogrammides eriti oodatud Euroopa Noortenädalal (26. maist-2. juunini 2013) toimuvad projektid, mis keskenduvad noorte aktiivseks kodanikuks olemisele, nende aktiivsele osalemisele ühiskonnaelus ning 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Koolitustegevuste ja võrgustikuprojektide alaprogrammi on oodatud rahvusvaheliste seminaride, õppevisiitide jmt taotlused, millega Euroopa Noortenädala teemasid käsitletakse.

2013. aastal jätkub Idapartnerluse akna võimalus, mis tähendab enam vahendeid koostööprojektide rahastamiseks Ida-Euroopa riikidega (Ukraina, Valgevene, Gruusia, Moldova, Aserbaidžaan, Armeenia). Ellu saab viia nii Euroopa vabatahtliku teenistuse, noortevahetuste kui ka koolitustegevuste ja võrgustikuprojekte. Projektid peavad vastama programmi Euroopa Noored üldistele ja aastaprioriteetidele ning kaasama vähemate võimalustega noori maa- või mahajäänud linnapiirkondadest või tutvustama noorsootööd ja jagama parimaid praktikaid. Koostöövõimalused naabruspiirkondadega (alaprogramm 3.1), sh Ida-Euroopa ja Venemaaga, on endised.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2022    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net