Otsing

Logi sisse

Valgamaa Partnerluskogu

Leader

Eea Grants

Kui oled õpilane, märkad mõnda igapäevaeluga seotud probleemi ja sul on suurepärane idee selle lahendamiseks, siis osale õpilasleiutajate konkursil.

Konkursil osalemiseks esitab osaleja Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö.

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav. Ei tohi olla vastuolus loodusseadustega ja olema piisavalt detailselt kirjeldatud.

Osalema on oodatud noored vanuses 6-19 eluaastat. 

Ideid hinnatakse neljas vanuserühmas:

1. vanuserühm – eelkool kuni 3. klass (esimene kooliaste)
2. vanuserühm – 4.–6. klass (teine kooliaste)
3. vanuserühm – 7.–9. klass (kolmas kooliaste)
4. vanuserühm – 10.–12. klass (gümnaasium), sh kutsekoolis õppijad*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes omandavad kutsekeskharidust. Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Ühe ja sama konkursitööga võib konkursil osaleda ainult üks kord. Sama konkursitöö selgelt edasiarendatud või muudetud kujul uuesti esitamine on lubatud.

Tööde esitamise keskkond avatakse 3. august ja asub https://konkursid.etag.ee. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 15. oktoober 2020.

Lisainfo konkursi tingimuste kohta: Õpilasleiutajate riiklik konkurss.

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net