Otsing

Logi sisse

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2013Eesti Teadusagentuur kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja 2013. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2013. Ootame kõiki põhikooli- ja gümnaasiuminoori osalema õpilaste teadustööde konkursil. Osaleda võib üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.

Töid saab esitada neljas valdkonnas:

  •  humaniora,
  • naturalia,
  • realia ja
  • socialia.

Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (arvutiprogramm), mis peavad olema korralikult vormistatud.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalisi auhindu jagub ka I preemia saanud tööde juhendajatele.

Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Samuti antakse sel aastal välja eriauhindu. 

Eesti Ornitoloogiaühing paneb välja eriauhinna parimale ornitoloogiaalasele uurimusele (auhind antakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes välja eraldi). Eriauhinna paneb välja ka Teaduskeskus AHHAA.

Rohkem teavet konkursi, osalemistingimuste ja auhindade kohta.

NB! Alates 2012. aastast oleme konkursipartnerid Eesti Tervishoiu Muuseumi ning Tartu Keskkonnahariduse Keskusega , kes samuti korraldavad teadustööde konkursse õpilastele (vastavalt tervishoiualaste uurimistööde konkurss ja keskkonna-alaste uurimistööde konkurss). Selleks, et muuta tööde esitamine osavõtjatele lihtsamaks ning ühtlasi muuta kõiki konkursse nähtavamaks, oleme loonud ühise tööde esitamise keskkonna.

Oluline on tutvuda konkursitöödele seatud tingimustega iga asutuse veebilehel eraldi.

Info: Reet Rannik
Konkursside koordinaator
Eesti Teadusagentuur 
Tel: 7300 332, 5347 2959
www.etag.ee

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2023    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net