Õppekava nimetus: Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus

Sihtrühm: noortega tegelevad inimesed, kes soovivad töötada noorte- või projektlaagris või noortemalevas laagrikasvataja või juhatajana.

Õppekavarühm: Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Õppe kogumaht: 32 akadeemilist tundi (auditoorne või e-õpe)

Eesmärk: Anda teadmised noorsootöötaja osakutse tase 5 (laagrikasvataja) ja tase 6 (laagrikasvataja ja juhataja) taotlemiseks

Õppekava koostamise alus: Noorsootöötaja osakutse standard, tase 6 (sh tase5).

Õpiväljundid:

Noorsootöö korraldamise kompetentsi läbinud:

 • oskab kaardistada noorte huve ja arenguvajadusi laagrikeskkonnas ning arvestab nendega mitteformaalse õppe tegevuste kavandamisel;
 • oskab toetada noorte mitteformaalset õpet ning mõtestada selle raames kogetut ja saavutatut koos noortega;
 • teab mitmekesiseid noorsootöö keskkondasid ja meetodeid ning oskab neid kasutada;
 • oskab kaasata noori laagritegevuste planeerimisse ja elluviimisse;
 • oskab toetada noorte haritud kodanikuks kujunemist ja ettevõtlikkust;
 • toetab laagris keskkonnasäästlikke ja tervislikke eluviise ning propageerib umneid noorte seas;
 • oskab käituda õigusrikkumiste korral ning oskab neid ennetada;
 • teab kultuuridevahelise õppimise põhimõtteid ning oskab neid rakendada laagritöös;
 • oskab noortele infot jagada;
 • teab noorteinfo jagamise põhimõtteid;
 • oskab toetada noorte digitaalset kirjaoskust;
 • tunneb esmase nõustamise põhialuseid.

Juhtimise kompetentsi läbinud:

 • teab projekti-, personali- ning protsessijuhtimise põhialuseid ja oskab neid oma laagritöös rakendada;
 • tunneb oma pädevuste ja kohustuste piire;
 • teab juhendamise põhialuseid ja on võimeline juhendama praktikante laagris.

Turvalise keskkonna tagamise kompetentsi läbinud:

 • oskab lahendada esmaseid probleeme laagris;
 • oskab kehtestada reegleid ja kodukorda ning neid tutvustada noortele;
 • oskab maandada riske ja mõistab riskianalüüsi vajalikkust;
 • tunneb põhilisi noorte- ja projektlaagreid puudutavaid ohutusnõudeid

Noorsootöötaja kutset läbivate kompetentside läbinud:

 • teab noorsootöö seaduse mõisteid;
 • tunneb noorsootöötaja kutse-eetikat ja järgib seda;
 • oskab käituda ja suhelda asjakohaselt vastavalt olukorrale;
 • oskab seada eesmärke ja planeerida oma tööd;
 • tunneb noorsootöö aluseid;
 • teab noortevaldkonna strateegilisi dokumente ja õigusakte;
 • tunneb noorsootöö korraldamise põhimõtteid.

Koolituse teemad:

 Noorsootöö korraldamine 

 • Noorte huvide ja arenguvajaduste kaardistamine
 • Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
 • Noorte mitteformaalse õppe toetamine
 • Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega
 • Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite kasutamine ning arendamine
 • Noorte kaasamine
 • Kodanikuhariduse toetamine
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine
 • Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine
 • Õiguskuuleka käitumise kujundamine
 • Kultuuridevaheliste pädevuste arendamine
 • Info jagamine noortele
 • Noorte infovajaduse väljaselgitamine, informatsiooni analüüs ja süstematiseerimine
 • Noorteinfo teenuse korraldamine
 • Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine
 • Noorte esmane nõustamine  

Juhtimine

 • Otsustamine ja tegevuste algatamine
 • Inimeste juhtimine
 • Protsesside juhtimine
 • Juhendamine
 • Asjaajamistoimingud

Turvalise keskkonna tagamine

 • Turvalise keskkonna nõuded
 • Riskide maandamine, riskianalüüsi läbiviimine
 • Ohutusnõuete järgimine

Kutset läbivad teemad Kutse-eetikast juhindumine

 • Käitumine ja suhtlemine
 • Eesmärkide püstitamine, projektide kavandamine
 • Koostööpartnerite ja kolleegidega oma töö seostamine
 • Noorsootöö aluste rakendamine
 • Noortevaldkonna strateegilised dokumendid ja õigusaktid, mis on tööga seotud
 • Inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest lähtumine

Õppekeskkond:

 • Koolitus toimub siseruumides auditoorse koolituse korral.
 • Koolitus toimub internetis e-õppe korral. Osalejal peab olema arvuti ja internetiühendus.

Koolitusel osalemiseks registreeruda e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  milles märkida koolitusel osaleja nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning koolituse eest tasuja andmed (nimi ja aadress).

 • Koolitusel osaleja saab õppematerjalid paberkandjal
 • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

 

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net