KeskusKui Tuuli Mekk kodukanti tööd otsides Valga maavalitsuse Valga noorte nõustamiskeskuse karjääriinfo spetsialisti töökuulutuse leidis, oli konkurss juba lõppenud. Ometi on Tuuli nüüdseks seal veidi üle aasta töötanud ja just see keskus valiti eelmise aasta parimaks Rajaleidja karjäärikeskuseks.

Pärast TTÜ ärinduse eriala lõpetamist oli Tuulil suur soov töötada oma kodukohas Valgamaal. Tallinna-perioodi kogemustepagasit hindab ta väga. „Kogu minu teekond tänasesse päeva on olnud pidev areng – mind on saatnud soov kogeda ja õppida. Diplomi saamise ajaks oli töö lasteaia majandusjuhatajana ennast ammendanud," räägib Tuuli ja lisab, et pideva ressursside nappuse ja süsteemi seatud piiride tõttu tema jõud rauges.

 Usaldab sisetunnet

Tuuli soovib teha tööd kirega, lihtsalt niisama „tiksumine" talle ei sobi. Valgamaal pakutud erialaste tööde valik näis piiratud olevat ning kui Tuuli lõpuks karjäärispetsialisti ametikoha avastas, oli konkurss lõppenud. „Siiski võtsin kätte ja uurisin. Selgus, et juba valitud kandidaat leidis oma erialase töö ja loobus, ning mulle pakuti võimalust kandideerida." Nii julgustab ta alati ise aktiivne olema.

Just nõnda, usaldades oma sisetunnet, leidiski Tuuli end 2012. aasta alguses Valga noorte nõustamiskeskuse karjäärispetsialisti kohalt. Et varem polnud ta noortega tööd teinud, oli hirme esialgu üksjagu, kuid temas peituv mängulisus ja vanema tütre tugi aitasid lõplikku valikut langetada.

Edasine sisseelamine läks ladusalt, keskuse karjäärinõustaja Pille Paberits oli Tuulile igati abiks ja toeks. „Raskeim osa tööst oli mulle esialgu aruannete koostamine ja täitmine – see oli minule uudne ning võttis parajalt aega," meenutab Tuuli. Peagi hakkas uus karjäärispetsialist oma teed minema – otsused, kuidas midagi teha, mida korraldada ja keda kaasata, said tal igapäevaseks. Nüüd tunneb ta end keskuses hästi ja on väljundi leidnud. „Kindlasti erinen natukene eelmistest spetsialistidest, kuid uued inimesed peavadki uut hingamist tooma," arvab ta.

tuuliKõige rohkem rõõmu pakub Tuulile inimeste vastutulelikkus. „Meie keskuse töö sõltub suuresti koostööst, ilma partneriteta ei saaks me oma tööd nii tulemuslikult teha. Lisaks rõõmustab mind noorte valmisolek ideid pakkuda ja neid koos ellu viia. Õnnestunud loeng koolis või kordaläinud seminar annavad tohutult palju positiivset energiat ja unustamatuid emotsioone. Kui noor tuleb pärast väsitavat päeva ja tänab kallistades mind ürituse eest, olen siiralt tänulik," räägib Tuuli ning lisab, et naudib ka oma töös loomingulisust, operatiivsust ja mängulisust.

Hindab keskuse kompaktsust

Valgamaal on ühes keskuses koos nii karjääriteenused kui ka õppenõustamisteenused. Tuuli arvates on selline kompaktsus hea, eelkõige kliendi seisukohast. „Keskuse teenuste kokkupanek sai teoks tänu Valga maavalitsusele. Majas leiti koht, tehti remont ja otsiti lisatööjõuks spetsialistid. Nii lapsevanemale kui ka meile on hea, et üksteist toetavad teenused on võimalik saada tasuta ja ühest kohast. Sageli selgub nõustamisel, et vaja on ka mõne teise spetsialisti abi, olgu selleks psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog vms. Siin saame seda pakkuda," selgitab Tuuli. „Tugev, teadlike lastevanematega perekond on meie kõigi ühise tegevuse eesmärk."

Kuigi Tuuli peab end omal alal alles nooreks ja roheliseks, on tal välja kujunenud omad eelistused ja meetodid: „Eelmisel aastal pöörasin suurt tähelepanu enda harimisele – imesin endasse erinevaid meetodeid ja teiste kogemusi. Ürituste korral delegeerin aktiivõppe tegevuse inimestele, kes on seda õppinud ja kes oskavad. Koolides loenguid pidades saan suuresti sisendi klassilt – loengut ette valmistades korjan mapi vahele hulga materjali, kuid konkreetse valiku, mida kasutan, teen klassis. Olen proovinud kuulata noori ja lähtun sellest."

Soodne uus asukoht, head koostööpartnerid, maavalitsuse toetus, aktiivsed ja huvitatud partnerid – kõigi nende koosmõjul ongi Valga noorte nõustamiskeskus Tuuli arvates just nii hea, nagu on: „Iga osake kogu toimimises on oluline. See on aastatepikkuse töö vili, mis on rajatud kindlale vundamendile, tugevale sisemisele kirele ja soovile maakonnas midagi muuta ja pakkuda."

Liis Ehavere

vabakutseline ajakirjanik

Karjäärituul nr 36, mai 2013

Jaga seda artiklit sõpradega

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2023    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net