mihusHea noortevaldkonnas tegutseja! Novembris jõuab järg kätte kolmanda ja ühtlasi ka viimase seminari kätte, kus arutatakse üheskoos noorsootöö igapäevaprobleemide üle ja saame sealjuures teadlikumaks noortepoliitikast.

Kuigi igapäevaselt noortega tegelejatele võib esmapilgul noortepoliitika mõiste jääda hoomamatuks või kaugeks, mõjutavad selle arengusuunad nii riigi, maakonna kui valla-linna tasandil siiski väga otseselt noorsootöö kvaliteeti. Just nendele kokkupuutekohtadele  seminar keskendubki, kuid selle täpsem sisu kujuneb tulenevalt osalejate soovidest ja vajadustest kohapeal.

Päeva juhib viimased 5 aastat erinevatel viisidel noorte osaluse ja kaasamise temaatikale pühendunud naerusuine koolitaja Siiri Liiva, kes on tuntud kirglike vestluste algataja ning moderaatorina

Mihuse miniseminar vol 3! Tähenduslik jagamisruum! toimub 8.novembril Tartus, Teatri Kodu Lastestuudios (Lutsu tn 2).

Osalema on oodatud kõik teemast huvitatud, ajakirja eelnev lugemine ei ole vajalik!

Täpsema info ürituse ja registreerimise kohta leiate siin!

Registreeru seminarile hiljemalt 1. novembril (k.a) siin!

MIHUST saad elektroonselt lugeda siin: http://www.mitteformaalne.ee/mihus.html

Olete oodatud osalema! 

Seminar on osalejatele tasuta ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

Jaga seda artiklit sõpradega