suvekool2014Eesmärgiga aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil jagati maakonna avatud noortekeskustele toetust kogusummas 10 125 eurot. 

Käesoleval aastal oli projektikonkursi maakondlikuks prioriteediks noortekeskuste omavahelise koostöö arendamine ning noori arendavate tegevuste elluviimine läbi vajalike vahendite ja seadmete soetamise ja/ ning restaureerimise. Eelistatud olid ka projektid, mis toetavad noorte ja noorsootöötajate motiveerimist.

Abikõlblikud olid mobiilne ja mitmetasandiline noorsootöö noortekeskuses ning noorte ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise projektid. 

Tähtajaks laekus Valgamaa avatud noortekeskuste projektikonkursile kokku 11 projekti. Valgamaa avatud noortekeskuste projektikomisjon otsustas toetada kaheksat projekti. 

Valga maavanem kinnitas Valga maakonna avatud noortekeskuste maakondlikuks projektikonkursiks toetuse jaotuse alljärgnevalt:

Jaga seda artiklit sõpradega