Otsing

Logi sisse

Eestis on alanud uus kandideerimisvoor tasuta vahetusprogrammi FLEX ehk Future Leaders Exchange.

Programmi administreerib USA organisatsioon American Councils koostöös USA Saatkonnaga ning oma heakskiidu on andnud ka Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Huvitava kooli blogi on kirjutanud meie programmist järgmiselt: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/2016/08/flex-programm-lennutas-10-eesti-opilast.html. FLEX pakub võimalust õppida aasta USA keskkoolid ja elada kohalikus perekonnas.

Käesoleva aasta algusest on Valga linna noortel võimalik kord kvartalis taotleda Valga linnavalitsuselt toetust oma projektide elluviimiseks.

Esimesse taotlusvooru laekus kuus noorte omaalgatusprojekti, millest neli leidsid toetust hiljuti toimunud linnavalitsuse istungil. Kokku eraldati noortele projektide elluviimiseks 355 eurot.

Alanud aastal on Valga linna noortel ja noorteühendustel võimalus taotleda linna eelarvest omaalgatuslike projektide elluviimiseks rahalist toetust.

Taotlusi saab esitada neli korda aastas sündmuste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks ning noorte ja noorteühingute poolt läbiviidatavate projektide kaasrahastamiseks. Esimese taotlusvooru lõpptähtaeg on 22. veebruar 2016.

Valga linna noorsootöö arendamiseks ja noorte omaalgatuse ergutamiseks võttis Valga Linnavolikogu eelmisel aastal vastu määruse "Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord". Selle alusel on võimalik 12-26 aastastest noortest koosneval grupil või noorteühendusel saada toetust.

Toetuse saamiseks on vajalik täita taotlusvorm ning esitada see veebruari, mai, augusti või novembri 20-ndaks kuupäevaks Valga Linnavalitsusele, kus spordi- ja noorsootöökomisjon vaatab laekunud taotlused üle ning esitab linnavalitsuse istungile rahastamise otsustamiseks. Toetuse saajatega sõlmitakse leping, mille järgselt saab toetust hakata sihtotstarbeliselt kasutama.

Eesti noorsootöö keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele.

Selle eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

lapsed_looduses.jpg

Avatud laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvoor.

Oodatakse projekte, mis viiakse ellu Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kestel (2017 aprill – 2020 veebruar).

Toetatakse kuni 15 projekti edasiarendust kogusummas kuni 50 000 eurot. Toetuse summa ühe projekti arendamiseks ajavahemikul detsember 2015 – märts 2016 on 2000 kuni 5000 eurot.  Arendustoetust saanud ideede edaspidist elluviimist on võimalus taotleda EV 100 juubeliprogrammi vahenditest.

suvekool2014Eesmärgiga aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil jagati maakonna avatud noortekeskustele toetust kogusummas 10 125 eurot. 

Käesoleval aastal oli projektikonkursi maakondlikuks prioriteediks noortekeskuste omavahelise koostöö arendamine ning noori arendavate tegevuste elluviimine läbi vajalike vahendite ja seadmete soetamise ja/ ning restaureerimise. Eelistatud olid ka projektid, mis toetavad noorte ja noorsootöötajate motiveerimist.

Abikõlblikud olid mobiilne ja mitmetasandiline noorsootöö noortekeskuses ning noorte ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise projektid. 

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2024    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net