Siin on valik oskusi ja teadmisi, mida vabatahtliku tegevuse käigus saab omandada. See loetelu on abiks vabatahtliku passi täitmisel ning ei ole kindlasti lõplik!

oskused-teadmised

Sotsiaalsed oskused

on need, mida kasutad inimestega suhtlemisel, koos töötamisel, erinevate olukordadega toimetulemisel või probleemide lahendamisel.

Valik sotsiaalseid oskusi:

Organisatoorsed oskused

on need, mida kasutad inimeste, projektide, protsesside, ürituste juhtimiseks, koordineerimiseks või ellurakendamiseks.

Valik organisatoorseid oskusi:

Erioskused (erialased oskused)

on ametioskused või näiteks kunstioskused, käelised või tehnilised oskused ja teadmised, samuti nõustamisalased teadmised või oskus anda esmaabi. Siin võid loetleda ka arvutioskusi (nt programmeerimine, veebidisain).

Valik erialaseid oskusi:

Arvutioskused

eeldavad erinevate programmide kasutamist, oskust kasutada Interneti võimalusi, erinevaid andmebaase, samuti kõrgtasemelisi oskusi (programmeerimine jm).

Valik arvutioskusi:

Muud oskused

on need, mida eeltoodud oskuste all välja toodud ei ole. Pane julgelt need vabatahtliku passis kirja!

Jaga seda artiklit sõpradega