Õppenõustamine

Õppenõustamise eesmärk on toetada noori ja nende vanemaid, et ennetada õpilaste koolist väljalangevust ja aidata kindlustada noorte toimetulekut ning konkurentsivõimet.

Õppenõustamisteenused toob sinuni

  • eripedagoog, kes aitab leida sulle sobiva õppekava ja -vormi
  • logopeed, kes annab sulle selge diktsiooni ja kõlava hääle
  • psühholoog, kes toetab sinu vaimset arengut
  • sotsiaalpedagoog, kes toetab sind sotsiaalsete oskuste arendamisel

Eripedagoogiline nõustamisel selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õpikeskkonna ja õppevormi võimaluste teemal.

Logopeedilise nõustamisel selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimaluste teemal.

Psühholoogiline nõustamisel selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamisel selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennetamise ja lahendamise teemal.

Jaga seda artiklit sõpradega

@tanklanet säutsub

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2019    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net