Karjääriteenused 

Tänasel päeval mõtleme karjääri all inimese elukestvat arengut ja teed, mis saab alguse juba lapseeas ja millega tegelemine on pidev ja pikaajaline prot-sess. Karjäär hõlmab nii elukutsevalikut, tööellu astumist, haridust, täiend-koolitusi kui ka hobisid ja eneseteostust.

Karjääriteenused toob sinuni

  • karjäärikoordinaator Sinu koolis
  • karjääriinfo spetsialist Rajaleidja keskuses, kes suunab sind sulle olulise infoni, õpetab eristama olulist infot ebaolulisest
  • karjäärinõustaja Rajaleidja keskuses, kes aitab sind karjäärivalikute tegemisel

Karjääriinfo on info iseendast, õppimis- ja töötamisvõimalustest, ametitest ja tööturunõudlusest. Seda kasutatakse karjääriplaneerimiseks ja karjääriteenuste osutamiseks.

Karjäärinõustaja aitab leida vastused tekkinud küsimustele, mis puudutavad kooli lõpetamisele järgnevate plaanide tegemist, edasiõppimist, sisseastumistingimusi, sobiva eriala ja töö leidmist ja enese tundmist.

Jaga seda artiklit sõpradega

@tanklanet säutsub

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2019    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net