Otsing

Logi sisse

28953766 1803826019649569 8545090619644683676 o

Seoses kohalike omavalitsuste ühinemise ja maavalitsuste tegevuse lõpetamisega otsustas Valgamaa Noortekogu 30. detsembril enda korralisel koosolekul lõpetada ühingu tegevuse. Kuna Noortekogu eesmärgiks oli olla maakonna noorte esindusorgan, mis oleks partneriks eelkõige just maavalitsusele maakonda tervikuna puudutavates teemades, oli ühingu sulgemine riigis toimuvate reformide loomulik jätk.
“Kuigi maavalitsused lõpetasid enda tegevuse juba 2018. aasta alguses, võtsime noortekoguga veel aasta aega, et korralikult lõpetada enda viimased tegevused ning taaselustada varasemalt toimunud Valgamaa koolide õpilasesinduste kokkusaamised,” selgitas Valgamaa Noortekogu esimees Triin Jaansalu, “Noortekogu kui ühe osalusvõimaluse formaat on meie maakonna noorte jaoks end ammendanud ning puhtalt vabatahtlikkusel põhinevat organisatsiooni on raske arendada, kui uut pealekasvu liikmeskonda juurde ei teki”.

14917016 1289616381070538 4922398315123127800 o
Jaansalu ei karda, et nüüdsest puuduks Valgamaa noortel võimalus võtta sõna enda kodukohta puudutavatel teemadel ning panustada enda koduvalla arengusse. “Võrreldes noortekogude loomise algusajaga aastal 2006, on tekkinud hulgaliselt võimalusi noortel lüüa kaasa erinevates tegemistes. Valgamaa koolides on aktiivsed õpilasesindused, edukad on meie maakonna õpilasfirmad ning noortekeskuste ja -tubade juures tegutsevad noortest koosnevad aktiivrühmad. Lisaks sellele tegutseb Tõrva vallas üks Eesti tugevamaid noortevolikogusid ning noortevolikogude loomise mõte on küpsemas ka Valga ja Otepää valla noortel,” sõnas Triin Jaansalu.

14939385 1289609454404564 7743387467655320302 o
2006. aastal loodud Valgamaa Noortekogu suutis enda tegutsemisaja jooksul korda saata palju. Üheskoos on läbi viidud maakonna noortekonverentse, osaluskohvikuid, heategevusprojekte, välja antud Valgamaa aasta noore ja noortesõbra auhinda ning uuritud noorte arvamust läbi erinevate küsitluste. Märkimata ei saa jätta ka noortekogu panust enda liikmete arendamisesse: liikmete jaoks viidi aastate jooksul läbi mitmeid koolitusi, osa võeti üleriigilistest noorteorganisatsioonide kohtumistest ning käidi ideid ja mõtteid ammutamas erinevatel ringreisidel. Seega on tänu Valgamaa Noortekogule kasvanud üles mitu põlvkonda aktiivsed noori, kes on täiskasvanuks saades jäänud ikka aktiivseteks kodanikeks või kes on saanud tänu noortekogu ettevõtmistele osa eriilmelistest sündmustest.

12485797 1063725143659664 7580196398127331356 o
2018. aasta sügisel korraldas noortekogu enda viimaste tegevustena kaks kohtumist maakonna koolide õpilasesindustele, mille käigus viidi läbi erinevaid koolitusi ning töötubasid ning vahetati omavahel kogemusi. “Just õpilasesindused on need esimesed võimalused, mil noor saab hakata enda kogukonna jaoks midagi ära tegema ning ise end sealjuures arendama. Seega pidasime enda viimase tegevusena oluliseks just nendele noortele keskendumist ja kohtumiste tagasiside põhjal läksid need osalejatele väga korda.” selgitas noortekogu viimaseid tegemisi Jaansalu. Õpilasesinduste kohtumisi on plaanis ka edaspidi korraldada, kuid siis on neid eest vedamas Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla.
Valgamaa Noortekogu liikmed tänavad kõiki, kes on nende aastate jooksul olnud noortekogule toeks ja abiks. Eriline tänu läheb endistele noortekogu liikmetele ning ühingu mentoritele Merike Soometsale, Siiri Põldsaarele, Siiri Liivale ja Jelena Kalamesile.

48378393 516723558825038 4478593627693514752 n

Ka sel aastal kuulutas Valgamaa Noortekogu välja konkursi tunnustamaks Valgamaa noori ja noortesõpru, kes on oma tegudega silma jäänud. Tänavu pälvis Valgamaa aasta noore tiitli Piia Ruotsi ja Valgamaa aasta noortesõbra tiitli Rasmus Onkel.

Aasta noore ja noortesõbra tiitlit jagatakse Valgamaal noortekogu eestvedamisel välja juba 10-ndat korda. Konkurents oli tihe: konkurssile laekus 13 Valgamaa aasta noore kandidaati ning 9 Valgamaa aasta noortesõbra kandidaati.

„Tänavused auhinnasaajad valis taaskord välja žürii, kuhu kuulusid nii Politsei- ja Piirivalveameti, noorsootöökeskuse Tankla, Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Kaitseliidu, kui ka Noortekogu esindajad. Ühiste konstruktiivsete arutelude tulemusena leidsime need kaks inimest, kes vääriksid maakonna aasta noore ja noortesõbra tiitlit sel aastal“ sõnas Valgamaa Noortekogu esimees Triin Jaansalu. „Olen rõõmus, et tänavu niivõrd palju kandidaate esitati ning eriti rõõmsaks teeb fakt, et paljude kandidaatide esitajateks olid noored ise. Seega on peale kasvamas uus põlvkond kodanikke, kes märkavad enda kõrval heategijaid ning ei pea paljuks neid ka tunnustada.“

Valgamaa aasta noor 2018, Piia Ruotsi, on Koikkülast pärit kohusetundlik ja ettevõtlik noor neiu. Piia ei karda projektide koostamist ega ka teiste noorte ning kogukonna abiga nende elluviimist. Oma tegevusega on tütarlaps esile tõstnud oma koduküla ning motiveerinud seeläbi tervet kogukonda.

Valgamaa aasta noortesõber 2018, Rasmus Onkel, on aus ja sõbralik Taheva piirkonna aktivist. Ta on eelkõige tuntud innustajana, kes julgeb ja oskab raamidest välja mõelda. Tänu oma usalduslikule koostöösuhtele noortega sütitab Rasmus neid häid omadusi ka noortes. Tema töökus ja järjepidevus on viinud Taheva piirkonna noorsootöö kvaliteedi kõrgele ja see on väärt eeskujuks võtmist.

Valgamaa Noortekogu tänab omalt poolt kõiki, kes edastasid konkursile oma kandidaadid ning loodab, et säravad ja tegusad inimesed meie ümber saavad ka edaspidi märgatud!

Valgamaa aasta noore ja noortesõbra konkursi toetas Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu tänugalal jagati noortevaldkonnas tublidele tegijatele tunnustusi lisaks aasta noorele ja noortesõbrale veelgi.

aastanoorsootöötajad

Tiitliga said pärjatud:

PIkaajaline panus noorsootöösse 2018 - Marek Mekk (pildil)

Valgamaa aktiivne vabatahtlik 2018 - Siim Vahtra (pildil)

Valgamaa aasta toetaja noorsootöös 2018 - Kaimo Vahtra (pildil)

Valgamaa mitmekülgseim vabatahtlik 2018 - Sander Verte

Valgamaa aasta noorsootöötaja 2018 - Maarja Mägi

Palju palju õnne kõikidele tunnustatutele ning aitäh, et noortega tegelete!

Valgamaa Noortekogu otsib ka sel aastal Valgamaa aasta noort ning noortesõpra. Konkursi käigus laekus noortekogule 13 kandidaati tiitlile Valgamaa Aasta Noor ning 9 kandidaati tiitlile Valgamaa Aasta Noortesõber.

VALGAMAA AASTA NOOR 2018 KANDIDAADID

ROMET PILLER

Romet on väga aktiivne Tõrva valla noormees, kes on noortele eeskujuks olles aktiivne Tõrva Noortevolikogu ja Tõrva Raadio juht ning liige, alates 2017. Aastast Tõrva Gümnaasiumi valikaine-draama õpetaja ja Tõrva Noortekeskuses ringijuht ning draamaringi "Hingevärvid" juhendaja.

BRENDON PAIDRA

Brendon on sihikindel noor treener, kes panustab kõvasti Valgamaa noorte korvpalli arengusse olles Korvpalliklubi Valgamaa üks eestvedaja ning tegeledes õpilaste juhendamisega Valgamaa Kutseõppekeskuses.

HANNA-LIISA NÕGEL

Hanna-Liisa on eeskujuks teistele kuna ta on väga sõbralik, julge ja abivalmis - see on ka
põhjus, miks neiu on õpilasesinduse president.

KAARI UIBOMÄGI

Kaari südameasjaks on pisikesest peale loomade ja meid ümbritseva keskkonna heaolu, seega tegutseb neiu aktiivselt Valga Loomade Varjupaiga ja ratsatalli abistamisega, samas on ka Tõrva põgenemismaja Rituaal üks asutajatest.

PIIA RUOTSI

Piia on kohusetundlik ja ettevõtlik noor, kes ei karda projektide koostamist ega ka teiste noorte ning kogukonna abiga nende elluviimist. Oma tegevustega on ta esiletõstnud oma koduküla ning motiveerinud kogukonda, et ühiselt saab palju ellu viia.

KRISTIINA SAARON

Kristiina on aktiivne ja särav noor, kes võiks olla eeskujuks kõigile: ta osaleb aktiivselt nii koolielu edendamisel kui ka sõpradega loodud põgenemismaja tegevustes. Lisaks jõuab Kristiina õppida headele tulemustele, tegeleda tantsimisega ning olla olemas oma sõpradele ja perekonnale.

TANEL MUUSIKUS

Tanel on sportlik ja aktiivne noormees, kes esindab kooli ning jõuab isegi halva ilma ja motivatsioonipuuduse korral leida endas jõudu minna võistlema.

ARTJOM MAKSIMTŠUK

Artjom on sõbralik ja jutukas noormees, kes väärib aasta noore tiitlit.

MIKK METSAR

Mikk on aktiivne Valgamaa noor, kes tegeleb aktiivselt nii sündmuste planeerimise ja korraldamisega, kui ka noortele oma teadmiste jagamisega. Olles aktiivne Noorte Kotkaste organisatsiooni liige, avanes tal võimalus vabariigi juubeliaasta puhul heisata Pika Hermanni tornis koiduvalguse paistel eesti lipp.

LAURA KARU

Laura on väga mitmekülgne ja aktiivne vabatahtlik nii koolis kui väljaspool seda: ta panustab aktiivselt Valgamaa Noortekogu tegemistesse, on olnud valimisvalvur, vabatahtlik Valga Loomade Varjupaigas ning abiks koolielu sündmuste organiseerimisel ja läbiviimisel.

RISANNA MOOSES

Risanna on särav noor, kes pühendab aega koolis ja kodukandi sündmuste korraldamisel, jõuab käia huviringides ning teha oma meeskonnaga minifirmat.

RANNAR PARK

Rannar on tore noormees, kes on Tõrva raadio peatoimetajaks juba teist hooaega. Ta on hea inimene, kes teeb asju vabatahtlikult selleks, et teistel oleks mõnus ja et teistel oleks oma kodukandis parem ja huvitavam elada.

KENARI KOONIK

Kenari on läbi ja lõhki Valga noor, kes on väga abivalmis ja asjalik. Ta on aktiivselt abis Valga Muuseumil korraldades nii üritusi kui ka olles sillaks muuseumi ja Valga noorte vahel. Lisaks oli Kenari aktiivne organiseerija ka Valga Gümnaasiumis õppides ning eeskujuks paljudele teistele noortele.

 

VALGAMAA NOORTESÕBER 2018 KANDIDAADID

 

JANAR KOEMETS

Janari põhitööks on olla Valga valla piirkonna politseinik, kuid oma töös on talle väga oluline suhtlus noortega ning nende toetamine ja aitamine. Noored iseloomustavad Janarit kui väga abivalmit ning südamlikku inimest, kelle eesmärgiks ei ole karistamine, vaid noorte suunamine ja toetamine.

RASMUS ONKEL

Rasmus on eelkõige tuntud innustajana, kes julgeb ja oskab raamidest välja mõelda ning on süstinud seda ka noortele. Rasmuse töökus ja järjepidevus on viinud Taheva piirkonna noorsootöö kvaliteedi kõrgele ja see on väärt eeskujuks võtmist.

LC TÕRVA MARI

LC Tõrva Mari on tegusatest naistest koosnev organisatsioon, kus panustatakse enim lastesse ja noortesse. Juba aastaid korraldavad nad Tõrvas suurejoonelist lastekaitsepäeva, mõeldes alati ka puudustkannatavatele peredele, et nende perede lastel ükski atraktsioon kindlasti proovimata ei jääks, ning teevad iga aasta 1. septembril koolilaste esimese koolipäeva pannkookidega magusaks.

EGON ILISSON

Egon on kohalik aktivist, kes on Tõrva Teataja peatoimetaja ning lööb kaasa ka Tõrva Raadio ja SK Tõrva Disc-golfi tegemistes. Tema jaoks on noorte kaasautorlus lehes alati teretulnud ning tulevikuplaanidesse kuuluvad nii disc-golfi noortele populariseerimine kui ka noorte meediaalane harimine.

MAARJA MÄGI

Maarja on naine nagu orkester, kes lisaks oma põhitööle Valga Noortekeskuse juhatajana tegutseb Kaitseliidus vabatahtliku noortejuhina ja kaitseliitlasena. Ta on tugev juhtfiguur, kellel on alati käsil mõni projekt. Lisaks on ta noortele nii autoriteediks kui ka toeks.

SIRLI PIPPAR

Sirli on aktiivne ja tubli aidates ja toetades kõiki noori nende tegevustes. Ta on Tõrva Miniraadio huviringi eestvedaja, pikaaegne Tõrva Noortevolikogu ja Valgamaa Noortekogu liige ning on oma tegemistes alati rõõmus, abivalmis ja häid nõuandeid jagav noor.

IVO MANNINE

Ivo on Valga Rockiklubi eestvedaja ning bändiringi juhendaja, kelle pühendumus töösse noortega on eeskujuks paljudele. Ta oskab ühtaegu olla nii juhendaja kui sõber, mis teeb ta väga usaldusväärseks.

SIIRI PÕLDSAAR

Siiri on Valga Põhikooli õpetaja ning MTÜ Kungla juhatuse liige, kelle käe all on lavale toodud mitukümmend muusikali ja lavastust ning tugev töö noortega on viinud professionaalsetele lavalaudadele mitmeid Valgamaa noori.

TANIA BARREIRO GARRIDO

Tania on kohusetundlik, energiline ja pühendunud noor, kes veetis oma EVS aasta vabatahtlikuna Ritsu Noortetoas. Sel ajal õpetas ta noortele hispaania keelt, haris neid kultuuri alal, andis võimaluse praktiseerida inglise keelt, mängis noortega, meisterdas noortega, sportis noortega ja jättis neile seeläbi kustumatu jälje.

Valgamaa aasta noor ja noortesõber 2018 02Kas Sina tead kedagi, kes on oma kodukohta panustanud rohkem kui teised noored? Või elab just Sinu kodukohas keegi, kes on eeskujuks kõigile noortele ning vääriks Valgamaa aasta noore tiitlit?

Kas tead noortesõpra, kelle toest ning heast nõust on olnud noortele kasu? Või tahaksid tunnustada toredat ettevõtet, kes on noori märganud ning toetanud?

Nüüd on võimalus neid inimesi esile tõsta ning kiita! Selleks tuleks esitada nad Valgamaa aasta noore või noortesõbra kandidaatideks. Kiitusega ei tasu olla kitsi, sest kõik kirjeldused vaatab üle žürii ning teeb kokku kogutud tekstide põhjal lõpuks oma otsuse!

Esita oma Valgamaa aasta noore või noortesõbra kandidaat hiljemalt 26. novembriks 2018, täites ära vastav ankeet :

* Aasta noore kandidaadi saad esitada siin: https://goo.gl/forms/4VCFUp5UsGqm4Ei53

* Aasta noortesõbra kandidaadi saad esitada siin: https://goo.gl/forms/HyeB8XnBRby3Vfh83

Valgamaa Noortekogu tunnustas juba üheksandat korda noori ning noortesõpru, kes on oma aktiivsuse ning vabatahtliku tööga Valgamaal läbi aasta silma jäänud.

Need on inimesed, kelle eeskuju ning tegemisi on esile tõstetud märkavate Valgamaa inimeste poolt. Valgamaa aasta noor 2017 tiitli pälvis Siim Vahtra ning Valgamaa noortesõber 2017 tiitli Egle Kõvask.

“Sel aastal oli nominentide seast parimate älja valimine tavapärasest erinev. Moodustasime komisjoni, kuhu kuulusid Valga Maavalitsuse, Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Valgamaa Noortekogu, Tankla ning Politse- ja Piirivalveameti ning Kaitseliidu esindajad, kes kõikide säravate kandidaatide seast oma valiku tegid,” selgitas Valgamaa Noortekogu esimees Triin Jaansalu, lisades “Et auhinnasaajad ei selguks vaid kandidaadi populaarsuse põhjal, otsustasimegi muuta tiitli pälvijate valimise süsteemi ning moodustada spetsiaalne komisjon.”

@tanklanet säutsub

Uudiseid maakonnast

Uudisvoogu ei leitud Uudisvoogu ei leitud

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2020    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net