Täna on reede, 22. september 2017
Loe edasi...

FLEX (Future Leader Exchange) programm asutati 1992. aastal ning selle kaudu on käinud vahetusaastal Ameerika Ühendriikides üle 23 000 õpilase.

Programmi rahastab Ameerika Ühendriikide valitsus.

Programmi eesmärk on anda õpilastele võimalus tutvuda Ameerikaga ja ameeriklastega ning seeläbi parandada riikidevahelist suhtlust. Programmis osalenud õpilased on naasnud kodumaale olles entusiastlikumad ja hoolivamad ning algatanud kodumaal mitmeid toredaid ettevõtmisi.

Järgmisel akadeemilisel aastal 2016-2017 on esimest korda võimalus ka Eesti õpilastel kandideerida programmi poolt pakutavatele stipendiumitele.

Loe edasi...

Tartu ülikooli teaduskool ootab alanud õppeaastal põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi registreeruma kursustele ning neid praktilise poole pealt täiendavatesse füüsika, keemia ja bioloogia õpikodadesse.

Tänavu täitub Teaduskoolil 50 aastat kursuste pakkumist. Selle ajaga on kool küll nime muutnud, kuid järjepidevus pakkuda õpilastele kvaliteetseid kursusi, on säilinud. Enamik kursusi on ajastu trendile kohaselt muudetud veebipõhisteks ning see protsess jätkub tänavu matemaatikakursuste veebi üleviimisega. „Sellega loodame olla õpilastele veelgi hõlpsamini kättesaadavad," ütleb Teaduskooli direktori kohusetäitja Terje Kapp.

Loe edasi...6. septembril tähistab Valgamaa oma 95. sünnipäeva ja selle raames toimuvad maakonnas mitmed ettevõtmised, millest osa võtma on oodatud nii noored kui täiskasvanud.

Samal päeval algab kell 12 maakonna aaretejaht. Kella 12-17 toimuvad raadios erinevad intervjuud aardekotti täitjatega. Ettevõtete esindajad räägivad oma tegevusest, muredest ja õnnestumistest.

Iga Valgamaa omavalitsuse territooriumile on ära peidetud aardekott. Kokku on neid maakonna peale 13 ning sisuks maakonna ettevõtete, asutuste toodang - teenus. Koti saab võitja kätte maavalitsusest esmaspäeval alates kell 11.

Lisaks aardejahile toimuvad kolmapäevast neljapäevani Valgas, Tõrvas ja Otepääl Valgamaa koostöömängud.

25. septembril kell kuus õhtul toimub Valga Loe edasi...muuseumis laulu- ja luuleõhtu „Kolme suurmehe elu ja looming“.

Õhtupoolik on pühendatud kolme Valgamaaga olulisi sidemeid omava Eesti kultuuriloo suurkujule: Aleksander Lätte 155., Aleksander Eduard Thomsoni 170. ja Gustav Wulff-Õie 150. sünniaastapäevale.

Laulude- ja luuleõhtul on üleval näitus, mis annab ülevaate kultuuriloo suurkujude elust ja tegevusest. Segakoor Rõõm esitab tuntumad laulud nimetatud suurmeeste loomingust.

Loe edasi...25.-27. septembrini toimub Tõlliste ja Karula vallas võistlusmatk "Kuperjanovlaste rada". Võistkondade viimane registreerimistähtaeg on 14. september.

Võistlusest saavad osa võtta Kodutütarde ja Noorkotkaste neljaliikmelised võistkonnad. Lubatud on ka segavõistkonnad.

Võistlus toimub neljas vanusegrupis:

  • noorem aste 10-13aastased
  • keskmine aste 14-18aastased (k.a.)
  • külalisvõistkonnad
  • vanem aste 19+ (ainult Kaitseliidu Valgamaa maleva võistkonnad)

Loe edasi...Esimene september on armastatuim koolipäev. Kes astub esimest korda üle koolimaja lävepaku, kes alustab teeb abituuriumis, kutsekoolis või siirdub järgmisse klassi – teile kõigile on uus õppeaasta erinev eelmistest. Lapsed, õpetajad ja lapsevanemad suunduvad suve jooksul uue ilme saanud koolimajadesse. Säravad silmad väljendavad põnevust ja ootusärevust. 

Spordivõistluste korral öeldakse tihti, et tähtis pole võit, vaid osavõtt. Hariduse saamisel see aga ei kehti, sest üksnes osavõtt ei anna teadmisi. Tuleb olla osavõtlik ja mõista, et tulemus õppetöös ei tule pingutuseta. Küsides esimest korda kooliteed alustavalt lapselt, miks tahad kooli minna, on tavapärane vastus: „Ma tahan targaks saada.“

@tanklanet säutsub

Hakka meie fänniks

Külastusi alates

01.03.2012: 254585

Lehekülge haldab ja majutab:

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla © 2009–2017    |    Saada oma uudis: tankla@tankla.net